UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co je REM spánek?

Spánek je pro naše zdraví velmi důležitý. Slouží k regeneraci a odpočinku, z mozku jsou odplavovány toxiny nahromaděné za celý den. Kvalitní spánek také podporuje obranyschopnost organismu, snižuje riziko vysokého krevního tlaku, riziko vzniku depresí a obezity. Spánek jako takový má hned několik fází. Mezi tyto fáze patří usínání, NREM fáze, REM fáze, probouzení.

co-je-rem-spanek_1

Co je spánek REM? (Zdroj fotky: Freepik.com)

Co je fáze spánku REM?

REM spánek neboli „rapid eye movement“ v doslovném překladu znamená „rychlé pohyby očí“. Tato fáze se kromě tohoto projevu vyznačuje také nízkou svalovou aktivitou a není příliš dlouhá. Pokryje přibližně 20–25 % celkové doby spánku. Trvá tedy něco kolem 90 - 20 minut. U novorozenců ovšem fáze REM trvá 80% celkové doby spánku. Postupně pak s narůstajícím věkem klesá. Během REM fáze spánku klesá tělesná teplota a zpomaluje se mozková aktivita. Snižuje se i tepová frekvence a krev proudí z mozku více do svalů.

Během celé doby spánku přichází fáze REM hned několikrát. Zpočátku je to pouze na několik málo minut, postupně se pak tato doba prodlužuje. V této fázi se člověku také zdají tzv. živé sny, tedy sny, které si člověk po probuzení nebo během dne snadno vybaví.

sportovni-vyziva

Důvody REM spánku

Doposud nejsou moc známé příčiny ani účel REM spánku. Podle některých teorií slouží k urovnání myšlenek a vjemů vstřebaných v uplynulém dni. Některé teorie této fázi ovšem přikládají větší důležitost, a sice že funguje jako faktor v přežití vyšších organismů, např. v době infekce nebo jiného onemocnění nebo že také kontroluje organismus, zdali člověk není v ohrožení.

Podle některých studií má také REM fáze význam pro upevnění procedurální paměti, která je důležitá pro osvojování si nejrůznějších postupů. Zároveň je také důležitá pro prostorovou paměť a posílení významových podnětů.

Pro Dudlu napsala: Petra Velíková | Edit: Andrea B.

Vyberte si sportovní výživu:

Pokračujte v čtení blogu: