UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co je srdeční arytmie?

Srdeční arytmie je jedním z nejčastějších srdečních onemocnění. U zdravých osob zpravidla srdeční arytmie nezpůsobuje žádné potíže a nejsou život ohrožující. Naopak tomu ovšem může být u osob, které mají nemocné srdce.

co-je-srdecni-arytmie

Co je to srdeční arytmie? (Zdroj fotky: Freepik.com)

Jak vzniká srdeční arytmie

Srdeční arytmie nebo také dysrytmie je v podstatě poruchou srdečního rytmu. Vzniká v důsledku odlišného vedení elektrických vzruchů v srdci. Porucha srdečního rytmu může být jak do plusových, tak i do mínusových hodnot. V případě plusových hodnot jde o zrychlený srdeční rytmus, v případě těch mínusových se pak jedná o zpomalený srdeční rytmus.

Příčin srdeční arytmie může být hned několik:

 • arteriální hypertenze
 • dilatace nebo hypertrofie srdce
 • zánět myokardu
 • vrozené a získané srdeční vady
 • různé látky jako jsou drogy, kofein, alkohol
 • různé léky jako diuretika nebo antiarytmika


A jaké jsou příznaky srdeční arytmie?

Příznaků je dlouhá řada a mohou se lišit.

Srdeční arytmie se může projevovat těmito příznaky:

 • závratě
 • zvýšené zadýchávání
 • únava
 • krátkodobá ztráta vědomí.


Na vině ale mohou být i nejrůznější onemocnění jako je epilepsie nebo mozková příhoda.

Dělení srdeční arytmie

Srdeční arytmie se dělí na:

 1. Benigní arytmii nezpůsobující žádné vážné obtíže nebo život ohrožující stavy

 2. Maligní arytmii, která v případě, že se neléčí může vést k selhání srdeční činnosti nebo může končit dokonce až smrtí

sportovni-vyziva

A jak se srdeční arytmie léčí?

Nejčastějším způsobem léčby je podávání vhodných léků. V případě bradykardie je pak vhodným řešením implantace kardiostimulátoru. Ten zajišťuje stimulaci srdce, a to na stanovené srdeční frekvenci. Další možností řešení je také katetrizační technika, kdy je do srdce veden elektrodový katetr, který za pomoci tepla ovlivňuje konkrétní oblasti, ve kterých se objevují problémy.


Pro Dudlu napsala: Petra Velíková | Edit: Andrea Bělohradská

Vyberte si sportovní výživu:

Pokračujte v čtení blogu: