Co je srdeční arytmie?

Srdeční arytmie je jedním z nejčastějších srdečních onemocnění. O co se jedná, jak vzniká a jaká je její léčba? U zdravých osob zpravidla srdeční onemocnění nezpůsobuje žádné potíže a nejsou život ohrožující. Naopak tomu ovšem může být u osob, které mají nemocné srdce.

co-je-srdecni-arytmie

(Zdroj fotky: Freepik.com)

Srdeční arytmie nebo také dysrytmie je v podstatě poruchou srdečního rytmu. A jak vlastně vzniká? Jedná se o odlišné vedení elektrických vzruchů v srdci. Porucha srdečního rytmu může být jak do plusových, tak i do mínusových hodnot. V případě plusových hodnot jde o zrychlený srdeční rytmus, v případě těch mínusových se pak jedná o zpomalený srdeční rytmus.

Příčin srdeční arytmie může být hned několik. Jednou z možností je arteriální hypertenze. Způsobovat ji může i dilatace nebo hypertrofie srdce nebo zánět myokardu. Na vině bývají i vrozené a získané srdeční vady. Srdeční arytmii mohou způsobovat i různé látky jako jsou drogy, kofein, alkohol a různé léky jako diuretika nebo antiarytmika.

A jaké jsou příznaky srdeční arytmie?

Příznaků je dlouhá řada a mohou se lišit. Srdeční arytmie se může projevovat závratěmi, zvýšeným zadýcháváním, únavou nebo krátkodobou ztrátou vědomí. Na vině ale mohou být i nejrůznější onemocnění jako je epilepsie nebo mozková příhoda.

Srdeční arytmie se dělí na benigní arytmii nezpůsobující žádné vážné obtíže nebo život ohrožující stavy a na maligní arytmii, která v případě, že se neléčí může vést k selhání srdeční činnosti nebo může končit dokonce až smrtí.

sportovni-vyziva

A jak se srdeční arytmie léčí?

Nejčastějším způsobem léčby je podávání vhodných léků. V případě bradykardie je pak vhodným řešením implantace kardiostimulátoru. Ten zajišťuje stimulaci srdce, a to na stanovené srdeční frekvenci. Další možností řešení je také katetrizační technika, kdy je do srdce veden elektrodový katetr, který za pomoci tepla ovlivňuje konkrétní oblasti, ve kterých se objevují problémy.

Pro Dudlu napsala: Petra Velíková

Vyberte si na Dudlu sportovní potřeby: