UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co je PTSD?

PTSD je zkratka pro posttraumatickou stresovou poruchu nebo také posttraumatický stresový syndrom. Vzniká jako reakce organismu na výraznou stresovou zátěž nebo traumatickou událost. PTSD se týká poměrně velkého množství lidí, častěji pak postihuje ženy.

co-je-ptsd

Co je to PTSD?

Příčiny PTSD

Posttraumatická stresová porucha může trvat různě dlouhou dobu. Většina lidí se dokáže z akutní fáze posttraumatické stresové poruchy dostat v průběhu 6 měsíců. V některých případech ovšem může PTSD přejít až do chronické fáze a může se tak stát dokonce i celoživotním problémem. 

Jednou z příčin je dlouhodobé vystavování stresu. Dále se také může porucha objevit na základě náhlého a nečekaného traumatického podnětu. Objevit se může i jako důsledek války, živelné pohromy, těžkého úrazu nebo autonehody, týrání, únosu, znásilnění nebo ztráty blízké osoby.

Projevy PTSD

Mezi typické příznaky patří výrazné změny chování, jako je například podrážděnost, útlum nebo naopak hyperaktivita. Charakteristická je i dlouhotrvající úzkost. PTSD se může objevit okamžitě nebo v brzké době po prožité situaci, ale také i po delší době, a to až po několika měsících.

sportovni-vyziva

Diagnostika PTSD

Lékaři tuto poruchu diagnostikují na základě stanovených kritérií a podle přítomnosti specifických symptomů. PTSD je možné odhalit také na základě přítomnosti kortizolu v krvi. Léčba pak probíhá pomocí farmakoterapie a psychoterapie.

Farmakologická léčba zahrnuje podávání antidepresiv, avšak k této léčbě je nutné přistupovat s opatrností, a to především s ohledem na možné riziko vzniku závislosti na těchto lécích. Psychoterapie pak pomáhá pacientům začlenit se do běžného života, a to především díky podpůrné psychoterapii, psychodynamické psychoterapii a dalším metodám.

Pro Dudlu napsala: Petra Velíková | Edit: Andrea B.

Vyberte si sportovní výživu:

Pokračujte v čtení blogu: