UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co je sonografie?

Sonografie (nebo též ultrasonografie, USG) je neinvazivní zobrazovací metoda využívaná k vyšetření měkkých tkání těla. Toto vyšetření můžete znát také jako sono nebo ultrazvuk. Metoda funguje na principu vysílání vysokofrekvenčních zvukových vln (ultrazvuku) do tkání, od nichž se tyto vlny odráží a vyšetřovaný orgán se zobrazí na monitoru, kde ho lékař vyhodnotí. Ultrazvukové vyšetření vlastně funguje stejně jako například sonar, který se využívá v námořnictví ke zmapování objektů pod vodou.

co-je-sonografie

Co je to sonografie?

Co se vyšetřuje ultrazvukem?

Protože ultrazvukové vlny nejsou schopné proniknout skrz kosti, ultrazvukem se vyšetřují pouze měkké měkké tkáně a orgány, například orgány dutiny břišní, orgány malé pánve nebo třeba štítná žláza. Naopak plíce pomocí sonografie vyšetřit nelze, protože nejen kosti, ale také vzduch je překážkou pro ultrazvukové vlnění.

Z tohoto důvodu proto není možné ultrazvukem vyšetřovat ani smyčky na střevech, v nichž se běžně hromadí střevní plyny. Nevýhodou také je, že ultrazvuk není schopen proniknout do větší hloubky, proto je velkou překážkou vyšetření také obezita pacienta.

U vyšetřovaných tkání a orgánů se posuzuje jejich morfologie a případné patologie.

Jak sonografie probíhá?

Jak už bylo napsáno, sonografické vyšetření je neinvazivní, tudíž bezbolestné. Probíhá jen na povrchu těla a k zobrazení potřebných tkání a orgánů se využívá speciální ultrazvuková sonda a gel, který se na nese na kůži ve vyšetřované oblasti. Gel slouží k tomu, aby se zabránilo vzniku vzduchových mezer mezi kůží a sondou, vzduch je totiž překážkou pro ultrazvukové vlny.

Vyšetření se provádí vleže na zádech nebo na boku, poloha se volí podle potřeby a konkrétních vyšetřovaných tkání a orgánů. Během vyšetření můžete cítit tlak, protože na sondu je nutné více zatlačit, aby se vyšetřovaná oblast správně zobrazila, bolesti se ale určitě bát nemusíte.

sportovni-vyziva

Co je to dopplerovské vyšetření?

Ultrasonografické dopplerovské vyšetření slouží k posouzení nálezu na krevním řečišti, konkrétně průtoku krve cévami. Díky tomu je možné odhalit případné patologie v cévách, například jejich zúžení nebo dokonce uzávěr. Dopplerovské vyšetření se využívá také u těhotných žen, kdy vyšetřující lékař zjišťuje průtok krve placentou.

Vyšetření je pojmenováno podle Christiana Dopplera, rakouského fyzika a matematika, který v roce 1842 jako první popsal tzv. Dopplerův jev – pokud se zvuk o konstantní frekvenci (výšce tónu) přibližuje k pozorovateli, vnímá dotyčný pozorovatel výšku tónu jako vyšší než je skutečná frekvence vysílaná zdrojem zvuku. Na tomto principu funguje kromě sonografického dopplerovského vyšetření také třeba radar pro měření rychlosti vozidel.

Je sonografické vyšetření škodlivé?

Do dnešní doby nebyly prokázány škodlivé účinky ultrazvuku na lidský organismus, vyšetření je proto zcela bezpečné a nenese s sebou žádná zdravotní rizika.


Pro Dudlu napsala: Andrea Bělohradská | Edit: Andrea B.

Vyberte si sportovní výživu:

Pokračujte v čtení blogu: