UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co je tracheotomie?

Tracheotomie je chirurgický zákrok sloužící k vytvoření malého otvoru do průdušnice (trachey) a tím k zajištění přístupu vzduchu do plic. Název je odvozen od řeckých slov „tome“ (řez) a trachea (průdušnice). Tracheotomii provádí lékaři (chirurgové) nebo záchranáři při akutních stavech, kdy hrozí udušení, dále pak jako nezbytnou součást provedení takzvané tracheostomie. Průdušnice se nařízne a následně je do ní zavedena tracheostomická kanyla.

co-je-tracheotomie

Co je to tracheotomie? (Zdroj fotky: Freepik.com)

Druhy tracheotomie

Tracheotomie se rozlišuje podle toho, v jakém místě je veden řez:

  • Tracheotomie horní – řez je veden těsně pod prstencovou chrupavkou hrtanu, skrz vazivo
  • Tracheotomie dolní – řez je veden ve střední čáře těsně nad horním okrajem hrudní kosti


Tracheotomie vs. tracheostomie

Pojmy tracheotomie a tracheostomie jsou velmi snadno zaměnitelné, protože jsou velmi podobné. Ve skutečnosti jde ale o dvě rozdílné věci.

Tracheostomie, o které už slyšel snad každý a je tedy obecně známější, je umělé vyústění průdušnice na povrch těla, jedná se tedy o stav po proříznutí průdušnice a zavedení tracheostomické kanyly, nikoli o zákrok jako takový. Laicky ji můžete znát pod laickým označením „slavík“.

Naproti tomu tracheotomie je samotný zákrok (řez), který tracheostomii nezbytně předchází.

Tracheostomie

Tracheostomie, tedy umělé vyústění průdušnice na povrch těla, se využívá u pacientů, kteří nejsou schopni sami dýchat a u nichž není možná intubace.

Nejčastějšími indikacemi jsou například:

  • obstrukce (překážka) v dýchacích cestách - nádory, cizí tělesa v hrtanu, měknutí chrupavek průdušnice (tracheomalacie), těžké úrazy v obličeji, vrozené vady 

  • okamžité zajištění průchodnosti dýchacích cest – poruchy vědomí, při nichž hrozí vdechnutí například zvratků nebo krve

  • zajištění průchodnosti dýchacích cest u pacientů na umělé plicní ventilaci – trvá-li umělá plicní ventilace déle, může intubace poškodit hlasivkové svaly a vazy, je tedy nutné přistoupit k tracheostomii


Tracheostomie může být buď dočasná nebo dlouhodobá, záleží na konkrétním důvodu jejího provedení a stavu pacienta.

sportovni-vyziva

Elektrolarynx

Protože tracheostomie prakticky znemožňuje verbální komunikaci, existuje speciální přístroj, který tuto komunikaci umožňuje – takzvaný elektrolarynx. Jedná se o elektrický generátor hlasu, který vypadá jako malá ruční baterka a po přiložení na krk přenáší vibrace podle toho, jak pacient mluví, a přeměňuje je v jednotlivá slova.


Pro Dudlu napsala: Andrea Bělohradská | Edit: Andrea B.

Vyberte si sportovní výživu:

Pokračujte v čtení blogu: