UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co je vyšetření bera?

Vyšetření BERA (zkratka pro Brainstem Evoked Response Audiometry) je speciální audiologický test používaný k hodnocení funkce sluchového nervu a mozkového kmene. Toto neinvazivní vyšetření je obzvláště užitečné u malých dětí, novorozenců nebo jednotlivců, kteří nejsou schopni podstoupit standardní sluchové testy.

co-je-vysetreni-bera

Jak vyšetření BERA probíhá?

Vyšetření BERA zahrnuje měření elektrických potenciálů mozkového kmene v reakci na akustický podnět. Při tomto postupu se na pokožku hlavy připevní elektrody a poté se do sluchátek pustí tón. Počítač při poslechu zaznamenává elektrickou aktivitu ve vašem mozkovém kmeni. Výsledky vyšetření BERA určí, zda máte či nemáte poškozený sluch nebo sluchové ústrojí.

K čemu vyšetření BERA slouží?

  • Vyšetření BERA se používá k diagnostice ztráty sluchu, zejména pokud otoskopie a tympanometrie nejsou průkazné.

  • Může se také použít k zjištění, zda ztráta sluchu nebyla způsobena poškozením lebečních nervů nebo struktur mozkového kmene

sportovni-vyziva

Jak se provádí vyšetření BERA

Při provádění vyšetření BERA je pacient umístěn do pohodlné pozice, obvykle sedící nebo ležící. Pro zaznamenávání elektrických odpovědí mozkových struktur na zvukové stimuly jsou pacientovi na hlavu, uši a zátylek připevněny elektrody. Místa kontaktu s elektrodami jsou předem očištěna, aby se zabezpečilo co nejlepší vedení signálu.

Během vyšetření jsou pacientovi do uší předávány zvukové podněty, obvykle v podobě krátkých kliků nebo tónů různých frekvencí, pomocí sluchátek. Elektrody pak zaznamenávají, jak rychle a efektivně mozek reaguje na tyto zvukové signály, což umožňuje lékařům hodnotit funkci sluchového nervu a mozkového kmene.

Toto vyšetření je bezbolestné a obvykle trvá asi 30 minut až jednu hodinu, v závislosti na pacientově spolupráci a stavu. Vyšetření BERA může poskytnout cenné informace o příčinách sluchové ztráty a pomáhat v diagnostice různých sluchových a neurologických poruch.

Bera se již mnoho let používá jako výzkumný nástroj ke studiu toho, jak dobře se zvuk šíří strukturami vnitřního ucha a mozkového kmene, a také k hodnocení ztráty sluchu způsobené onemocněním.

Pro Dudlu napsala: Marcela Kalousová | Edit: Andrea B.

Vyberte si sportovní výživu:

Pokračujte v čtení blogu: