UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co je aspirace?

Pojem aspirace je lékařský termín, který označuje vniknutí cizích látek do dýchacích cest (průdušnice a plic). Nejčastěji to bývá jídlo, tekutiny nebo jiné částice, což může vést k zánětu nebo infekci.

co-je-aspirace

Co je to aspirace?

Kdy dochází k aspiraci?

Aspirace cizích látek do dýchacích cest je nechtěný jev, ke kterému může docházet v několika situacích. Nejčastěji se tento problém vyskytuje při jídle a pití, zejména u osob, které mají problémy s polykáním, jsou nedbalé, nebo jsou v určitém stupni nevědomí.

 1. Poruchy polykání

  U lidí s polykacími poruchami, například po mrtvici, u neurologických onemocnění, nebo u starších osob s oslabenou svalovou koordinací, je riziko aspirace zvýšené.
 2. Anestezie a analgosedace

  Pacienti, kteří podstupují chirurgické zákroky pod celkovou anestezií, nebo jsou v analgosedaci, mají zvýšené riziko aspirace, protože jsou méně schopni kontrolovat polykací reflex.
 3. Alkohol a drogy

  Osoby pod vlivem alkoholu nebo drog mají často sníženou koordinaci a uvědomění, což může vést k aspiraci, zejména pokud zvrací.
 4. Nevhodné stravovací návyky

  Nedbalé stravovací návyky, jako je jídlo za chůze, spěchání při jídle, nebo mluvení během jídla, mohou zvyšovat riziko aspirace.
 5. U malých dětí

  U malých dětí je riziko aspirace vyšší, neboť se učí koordinaci potřebnou k polykání a mají tendenci dávat si do úst malé předměty.
 6. Chronická onemocnění 

  Osoby s určitými chronickými onemocněními, které oslabují imunitní systém nebo dýchací svaly mohou být náchylnější k aspiraci (například ALS, SMA a další závažné choroby).


Prevence aspirace spočívá většinou ve zlepšení stravovacích návyků, přizpůsobení konzistence jídla a tekutin, a v případě potřeby rehabilitační terapie zaměřené na zlepšení polykání. V některých případech může být nutná i chirurgická intervence nebo jiné léčebné metody.

Mezi další příčiny aspirace patří

 • Zvracení způsobené otravou jídlem nebo jinými infekcemi

 • Dušení jídlem v důsledku abnormality dýchacích cest (tracheomalacie) nebo obtížného polykání (dysfagie)


Ve většině případů jsou lidé, kteří se dusí jídlem nebo zvratky, schopni vykašlat to, co jim blokuje dýchací cesty, pokud jim to zcela nebrání v dýchání. Pokud se osoba i přes snahu cizí předmět vykašlat nadále dusí, okamžitě zavolejte záchrannou službu.

sportovni-vyziva

Pro Dudlu napsala: Marcela Kalousová | Edit: Andrea B.

Vyberte si sportovní výživu:

Pokračujte v čtení blogu: