Povinné očkování dětí

Brzy po narození dítěte musí rodiče začít řešit otázku očkování. Jsou očkování povinná a nepovinná. Každý rodič se tak musí rozhodnout, zda svým ratolestem dát jen povinné vakcíny stanovené vyhláškou nebo zda zvolit i některé dobrovolné, které jsou většinou z veřejného zdravotního pojištění hrazené jen částečně. 

povinne-ockovani-deti

Jaké je povinné očkování pro děti? (Zdroj: Freepik.com)

Kalendář povinného očkování u dětí

Jak se zorientovat v očkovacím kalendáři? Povinná očkování jsou hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Jedním z nich je tzv. hexavakcína, tedy kombinovaná vakcína chránící proti šesti nemocem. Konkrétně je to záškrt, obrna, tetanus, černý kašel, žloutenka typu B a onemocnění způsobené bakterií Haemophillus influenzae B. Toto očkování je podáváno ve 3 dávkách.

První vakcína je aplikována kolem 9. týdne věku, druhá dávka pak ve 4 měsících a kolem 1 roku věku pak následuje přeočkování. Další přeočkování hexavakcínou se pak podává ve věku mezi 10. – 11. rokem věku. V období několika hodin až 3 dnů po tomto očkování se mohou objevit některé z nežádoucích účinků jako je zarudnutí v místě vpichu, zvýšená teplota, vyrážka, plačtivost, neklid nebo podráždění. Proto je vhodné v tomto období dodržovat spíše klidnější režim, necestovat a omezit pobyt ve zvýšené koncentrací lidí, a to i s ohledem na možné oslabení imunity.

hracky-pro-deti

Dalším povinným očkováním je pak tzv. živá vakcína neboli Priorix či také MMR. Ta je podávána ve dvou dávkách, z nichž první je kolem věku 13 – 18 měsíců. Druhá dávka se pak podává mezi 5. – 6. rokem. Poskytuje ochranu proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím.

V případě možných nežádoucích účinků je to zde pak trochu odlišnější než u hexavakcíny. Nežádoucí účinky se totiž mohou dostavit až mezi 5. – 12. dnem po aplikaci očkování. Během této doby si tak raději neplánujte žádné velké návštěvy nebo delší cestování. Nástup nežádoucích účinků může být velice rychlý a nečekaný.

Pro Dudlu sepsala: Petra Velíková | Editace: Andrea Bělohradská

Vyberte si hračky pro děti:

Pokračujte v čtení blogu: