UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co je DVZ?

Co je dvz a víte jak ho vypočítáte? Denní vyměřovací základ je vyměřovací základ za jeden kalendářní den. Dílčí vyměřovací základ trvá od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti (karantény) do maximálně 380 dnů.

co-je-dvz

Co je DVZ? (Zdroj: Dudlu.cz & MidJourney.com)

Denní vyměřovací základ se liší podle toho, kolik měsíčně vyděláváte. U zaměstnance nebo osoby pracující na volné noze či podnikající - je to základní částka za každý měsíc zaplaceného pojistného do fondu sociálního pojištění (§ 24). Základní částkou za každý měsíc se rozumí individuální měsíční sazba vynásobená počtem dnů v daném měsíci (§ 25).

U osoby, která nebyla zaměstnána, ale pracuje jako osoba samostatně výdělečně činná nebo podniká - jedná se o základní částku za každý měsíc pojistného odvedeného do fondu sociálního pojištění vynásobenou počtem dnů odpracovaných jako osoba samostatně výdělečně činná nebo podnikající (§ 26).

Základní částkou za každý měsíc se rozumí individuální měsíční sazba vynásobená počtem dnů odpracovaných jako osoba vykonávající svobodné povolání nebo provozující vlastní živnost (§ 27).

Jak se denní vyměřovací základ vypočítává?

Denní vyměřovací základ se skládá:

Pokud pobíráte nemocenské dávky - z vašeho průměrného hrubého výdělku za poslední tři měsíce před vznikem nemoci nebo úrazu + z dávek, které jste obdrželi jako součást mzdy, např. náhrady za dovolenou a prémie.

Pokud nepobíráte nemocenské dávky - váš průměrný hrubý výdělek za poslední tři měsíce předtím, než jste onemocněli nebo utrpěli úraz.

vyfakturuj-dudlu-zahalka-fakturacni-program

Vyzkoušejte zdarma nejpopulárnější fakturační program - VyFakturuj.cz

Jak se vypočítává DVZ?

Denní vyměřovací základ se vypočítává základ za jeden kalendářní den. Dílčí vyměřovací základ trvá od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti (karantény) do maximálně 380 dnů. Výpočet denního vyměřovacího základu naleznete v zákoně o nemocenském pojištění.

Denní vyměřovací základ se vypočítá následovně

Denní vyměřovací základ: (25 000 hrubé mzdy x 12 měsíců) : 365 = 822 Kč

Pro Dudlu napsala: Marcela Kalousová

Vyberte si příslušenství k PC:

Pokračujte v čtení blogu: