UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co je observace?

Víte, co je to observace neboli pozorování? Observace neboli pozorování je smyslové vnímání okolního světa. Pozorování se od ostatních forem vnímání liší tím, že se týká soustředěného pozorování určitého předmětu nebo tématu, obvykle po delší dobu.

co-je-observace

Observace ve vědě

Pojem "pozorování" má ve vědě jiný význam, než jaký má v běžné řeči. Ve vědeckém užití je pozorování opakované měření, jehož cílem je odhalit zákonitosti a pravidla. Surová data, z nichž se pozorování skládají, lze také nazvat pozorováním. Tento termín se používá v případech, kdy je třeba rozlišovat mezi aktem a surovými daty pozorování. V běžné řeči by člověk nemusel nutně mluvit o opakovaném pozorování; jednoduše by řekl, že něco vidí nebo pozoruje.

Většina vědeckých přístrojů je primárně určena k tomu, aby prováděla měření a shromažďovala data co nejefektivněji, zatímco přístroje používané v běžném životě, jako jsou oči a uši, jsou určeny především pro pohodlí a komfort, nikoli pro efektivitu.

Například brýle lze považovat za nástroje pro pozorování vizuálních jevů v mikroskopickém měřítku (například bakterií), zatímco pouhé oko takové pozorování neumožňuje, protože jeho zornice se nemůže dostatečně rozšířit, aby propouštěla více světla.

antistresove-hracky

Dělení observace do dvou skupin.

Přímé pozorování

Přímé pozorování je jednou z nejběžnějších forem sběru dat. Zahrnuje pozorování lidí v jejich přirozeném prostředí, například v jejich domovech nebo v práci. Tímto způsobem můžete sledovat, co dělají a jak se chovají. Přímé pozorování je dobrým způsobem, jak shromáždit informace, které ještě nejsou k dispozici v databázi nebo jiném zdroji.

Chcete-li například zjistit, jak lidé používají nějaký produkt, může být obtížné to zjistit z existujících údajů, pokud produkt ještě nemá žádné uživatele. V této situaci by bylo nejvhodnějším přístupem přímé pozorování, protože vám umožní sledovat, jak lidé produkt používají, a získat zpětnou vazbu k jeho návrhu ještě před uvedením do výroby.

Nepřímé pozorování

Nepřímé pozorování se také nazývá nezúčastněné pozorování, protože se přímo neúčastníte toho, co se děje kolem vás, ale pouze pozorujete jako nezúčastněný pozorovatel nebo divák. Nepřímé pozorování můžete použít také tehdy, když přímá účast není možná nebo praktická z bezpečnostních důvodů; například když chcete studovat život uvnitř továrny, ale nechcete riskovat zranění při práci s těžkými stroji!

Pro Dudlu napsala: Marcela Kalousová

Vyberte si antistresáky:

Pokračujte v čtení blogu: