UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co je cévkování?

Cévkování neboli katetrizace je jedním z nejběžnějších nemocničních zákroků. Spočívá v zavedení měkké cévky močovou trubicí do močového měchýře a je častou volbou především před operacemi, ale i v mnoha dalších situacích. Může také sloužit k výplachu močového měchýře nebo k nutné aplikaci léků do měchýře. 

co-je-cevkovani

Co je to cévkování? (Zdroj fotky: Freepik.com)

Indikace cévkování

Cévkování se provádí v případech, kdy se řeší porucha odtoku moči nebo také v případech, kdy je pacient upoutaný na lůžko a nemůže tak chodit na WC. Po operacích se pak cévkování provádí z toho důvodu, aby se zjistilo, zda po vymočení v močovém měchýři nezůstává příliš mnoho moči nebo zda nedošlo k otoku měchýře.

Další indikací pro zavedení cévky do močové trubice může být i inkontinence. Pacient by sice v takovém případě mohl mít speciální inkontinenční pleny, ale z důvodu lepší hygieny se často přistupuje právě k cévkování. Cévkování u žen mohou provádět jak lékaři, tak i zdravotní sestry, u mužů pak ale výhradně lékaři.

sportovni-vyziva

Jak cévkování probíhá

Při cévkování je nutné dodržet přísně sterilní postup, samozřejmostí je proto dezinfekce ústí močové trubice a práce ve sterilních rukavicích.

Na cévku je nejprve  nanesen znecitlivující gel a ta je pak zavedena močovou trubicí přímo do močového měchýře. To bývá trochu nepříjemné, ovšem nezpůsobuje to žádnou bolest. Cévka je posunována do té doby, dokud jí nezačne vytékat moč.

Pokud se jedná o zavedení permanentní cévky, nikoli o jednorázové vycévkování, fyziologickým roztokem se poté naplní balónek, a to z toho důvodu, aby došlo k zafixování cévky v měchýři. Před tím, než se bude cévka vyndávat je balónek nutné vypustit. Napojená hadička odvádí moč do sběrného sáčku, ten pak sestra v určitých intervalech vypouští.

Cévkování s sebou může nést i komplikaci v podobě zanesení infekce do močových cest. Toto hrozí především u pacientů, kteří mají cévku zavedenou dlouhodobě. V těchto případech je pak nutné ji pravidelně vyměňovat, nejdéle po 21 dnech.

Pro Dudlu napsala: Petra Velíková | Edit: Andrea B.

Vyberte si sportovní výživu:

Pokračujte v čtení blogu: