Co je cévkování?

Co to je cévkování a z jakého důvodu se provádí? Jedná se o jeden z nejběžnějších nemocničních zákroků. Je častou volbou především po operacích, ale i v mnoha dalších situacích. Může také sloužit k výplachu močového měchýře nebo k nutné aplikaci léků do měchýře. Jedná se o zavedení hadičky do močové trubice, které následně odvádí moč do sběrného sáčku.

co-je-cevkovani

(Zdroj fotky: Freepik.com)

Cévkování se provádí v případech, kdy se řeší porucha odtoku moči nebo také v případech, kdy je pacient upoutaný na lůžko a nemůže tak chodit na WC. Po operacích se pak cévkování provádí z toho důvodu, aby se zjistilo, zda po vymočení v močovém měchýři nezůstává příliš mnoho moči nebo zda nedošlo k otoku měchýře.

Další indikací pro zavedení cévky do močové trubice může být i inkontinence. Pacient by sice v takovém případě mohl mít speciální inkontinenční pleny, ale z důvodu lepší hygieny se častokrát přistupuje právě k cévkování. Cévkování u žen mohou provádět jak lékaři, tak i zdravotní sestry, u mužů pak ale spíše lékaři.

sportovni-vyziva

A jak cévkování samotné probíhá?

Na cévku je nanesen znecitlivující gel a pomocí pinzety je pak zavedena přímo do močové trubice. To bývá trochu nepříjemné, ovšem nezpůsobuje žádnou bolest. Cévka je posunována do té doby, dokud jí nezačne vytékat moč.

Fyziologickým roztokem se poté naplní balónek, a to z toho důvodu, aby došlo k zafixování cévky v měchýři. Před tím, než se bude cévka vyndávat je balónek nutné vypustit. Jinak by totiž mohlo dojít k potrhání močových cest. Napojená hadička odvádí moč do sběrného sáčku, ten pak sestra v určitých intervalech vypouští.

Cévkování s sebou může nést i komplikaci v podobě zanesení infekce do močových cest. Toto hrozí především u pacientů, kteří mají cévku zavedenou dlouhodobě. V těchto případech je pak nutné ji pravidelně vyměňovat, a to alespoň 1x za měsíc.

Pro Dudlu napsala: Petra Velíková

Vyberte si na Dudlu sportovní potřeby: