Co je dialýza?

Pokud ledviny nesprávně fungují, může to skončit až jejich selháním. A právě v těchto případech přichází na řadu dialýza. Co je dialýza, jak přesně funguje a jak často ji musí pacient absolvovat? Jaký vlastně je život s chronickým onemocněním ledvin?

co-je-dialyza

Pokud ledviny částečně nebo zcela přestávají plnit svoji funkci, je už jen otázkou času, kdy tento důležitý párový orgán selže. Je tomu tak v případě, kdy ledviny plní funkci na méně než 15 %. V těle se pak v takové situaci hromadí odpadní látky a přebytečné tekutiny. V tu chvíli musí přijít na řadu dialýza, která má za úkol odstraňovat tekutiny a toxiny z těla pomocí metody, která pročišťuje krev.

Dialýze se také říká „umělá ledvina“ a jedná se o pokrok lékařské vědy umožňující pacientům s onemocněním ledvin žít. Dialýza má 2 typy. Jedním z nich je hemodialýza, kdy dochází k čištění krve mimotělně, a to za pomoci speciálního filtru (dialyzátoru). Krev z těla je odváděna do přístroje a tam je zbavena nežádoucích látek, jako například močoviny, fosforu a přebytečných tekutin. Po očištění se pak krev vrací zpět do oběhu.

sportovni-vyziva

Frekvence a délka provádění dialýzy záleží na konkrétním poškození ledvin. Většinou je to 3x týdně po dobu 4-6 hodin. Dialýza probíhá v dialyzačním středisku a v některých případech si jej mohou také pacienti provádět přímo sami doma. Díky domácí dialýze si tak mohou lépe zorganizovat svůj volný čas a nemusí nikam dojíždět. Pokud má pacient zájem o domácí dialýzu musí splnit několik podmínek, například musí mít uzpůsobené domácí podmínky a musí umět zařízení sám obsluhovat.

Dalším typem je peritoneální dialýza, kdy k čištění krve dochází přes výstelku v dutině břišní. K tomuto typu dialýzy není potřeba žádný přístroj, a tak ji může pacient provádět sám doma. Do stálého katetru se v tomto případě napouští čistící roztok, do kterého se nasycují odpadní látky a poté je z břišní dutiny vypuštěn a nahrazen novým roztokem. Tato výměna roztoku probíhá 3x – 5x denně.

Pro Dudlu napsala: Petra Velíková