Co je holter?

Nejrůznější kardiovaskulární poruchy jsou velmi častým onemocněním. Při jakýchkoliv pochybnostech a potížích se srdcem, jako je například nadměrné bušení srdce, bolest na hrudi nebo podezření na poruchy srdečního rytmu, se tak využívá tzv. Holterovo monitorování EKG.

Co je to Holter a jak přesně funguje?

Holterův přístroj pomáhá zjistit arytmie a další potíže se srdcem. Po dobu 24 hodin, v některých případech pak po dobu 48 hodin, monitoruje elektrickou aktivitu srdce, zatímco takto kontrolovaný člověk provádí běžné každodenní aktivity. Jelikož jsou elektrody nalepeny přímo na kůži, jsou tak schovány pod oblečením a lidé během měření mohou chodit běžně do práce, aniž by ostatní cokoliv poznali.

Holterův přístroj v sobě obsahuje elektrody, které se nalepí na tělo a ty vedou k přenosnému EKG přístroji. I sebemenší změny pak tento přístroj zaznamenává a ukládá. Spolu s přístrojem dostává pacient také jakési deníček, do kterého si během celé doby zaznamenává činnosti, které vykonává a také případné obtíže, aby se pak mohla snáze rozpoznat souvislost s konkrétními výkyvy.

Kromě běžného Holterova přístroje může být aplikován ještě i typ, který zároveň měří i krevní tlak, a to pomocí manžety, která se upevňuje na paži. Tato manžeta se v pravidelně stanovených intervalech nafukuje a vyfukuje, čímž dochází k měření tlaku.

sportovni-vyziva

Důležité je, aby Holterův přístroj nepřišel do kontaktu s vodou, a tak po dobu měření není dovoleno se koupat ani sprchovat. Jiná omezení nejsou a lidé s Holterovým přístrojem se mohou chovat jako obvykle.

Poté, co uplyne doba měření, na kardiologii odpojí přístroj a sundají z těla pacienta nalepené elektrody. Následně propojí lékař přístroj s počítačem a vyhodnotí zaznamenaná data. Holterův přístroj pomáhá odhalit srdeční arytmie a další případné odchylky.

Pro Dudlu napsala: Petra Velíková