Omlouváme se, ale z důvodu stěhování skladů do nového a restrukturalizaci firmy Gadgets House s.r.o. obchod je dočasně nefunkční a objednávky se nevyřizují. Situaci se snažíme vyřešit, děkujeme za pochopení.

Co je lymfom?

Lymfomem se označují nádorová onemocnění lymfatického systému. Lymfomy jsou konkrétně nádory pocházející z jednoho druhu bílých krvinek, které se nazývají lymfocyty.

co-je-lymfom

Co je Hodgkinův lymfom?

Lymfocyty

Lymfocyty mají několik podtypů. Jedním z nich jsou tzv. T-lymfocyty, které kontrolují imunitní systém organismu a spouštějí imunitní reakce. Dalším typem jsou B-lymfocyty, které vytvářejí protilátky v těle. Tento typ lymfocytů je spouštěn třeba očkováním. Posledním typem jsou pak NK-lymfocyty, které ničí buňky v těle vyznačující se nějakou abnormalitou. Mluví se o téměř stovce nádorových onemocnění vznikajících právě v buňkách imunitního systému.

V okamžiku, kdy se pak takto abnormální buňky začnou nekontrolovatelně množit, dochází ke zvětšování lymfatických uzlin a počet abnormálních buněk převyšuje počet buněk normálních. Nádorové onemocnění se kromě lymfatických uzlin může dále rozšiřovat také do kostní dřeně nebo sleziny.

Typy lymfomů

Existuje několik typů lymfomů. Nejčastěji se rozdělují na hodgkinské a nehodgkinské lymfomy. Odlišují se také lymfomy typické spíše mírnějšími příznaky a pak ty, které mají silnější a závažnější průběh. Lymfomy postihují lidi bez ohledu na věk, a tak mezi pacienty mohou být starší lidé i mladí. Lymfomy se vyskytují častěji u mužů než u žen, a to v poměru 3:1.

sportovni-vyziva

Příznaky lymfomu

Příznaky se liší podle jejich lokalizace. Nejčastěji však mezi typické symptomy patří:

  • nevysvětlitelná horečka nad 38 °C
  • nechutenství spojené s úbytkem hmotnosti
  • únava, malátnost
  • nepříjemné svědění pokožky,
  • bolestivé a zduřelé uzliny po konzumaci alkoholu
  • extrémní noční pocení nebo také suchý kašel a zadýchávání se


Léčba lymfomů záleží na konkrétní formě a rozsahu onemocnění. Je ovšem poměrně úspěšná, a to i s nadějí na úspěšné vyléčení.


Pro Dudlu napsala: Petra Velíková | Edit: Andrea B.

Vyberte si sportovní výživu:

Pokračujte v čtení blogu: