Co je lymfom?

Lymfomem se označují nádorová onemocnění lymfatického systému. Lymfomy jsou konkrétně nádory pocházející z jednoho druhu bílých krvinek, které se nazývají lymfocyty.

co-je-lymfom

Tyto lymfocyty pak mají několik podtypů

Jedním z nich jsou tzv. T-lymfocyty, které kontrolují imunitní systém organismu a spouštějí imunitní reakce. Dalším typem jsou B-lymfocyty, které vytvářejí protilátky v těle. Tento typ lymfocytů je spouštěn třeba očkováním. Posledním typem jsou pak NK-lymfocyty, které ničí buňky v těle vyznačující se nějakou abnormalitou. Jedná se o téměř stovku nádorových onemocnění vznikajících právě v buňkách imunitního systému.

V okamžiku, kdy se pak takto abnormální buňky začnou nekontrolovatelně množit, dochází ke zvětšování lymfatických uzlin a počet abnormálních buněk převyšuje počet buněk normálních. Nádorové onemocnění se kromě lymfatických uzlin může dále rozšiřovat také do kostní dřeně nebo sleziny.

Existuje několik typů lymfomů. Nejčastěji se rozdělují na hodgkinské a nehodgkinské lymfomy. Odlišují se také lymfomy typické spíše mírnějšími příznaky a pak ty, které mají silnější a závažnější průběh. Lymfomy postihují lidi bez ohledu na věk, a tak mezi pacienty mohou být starší lidé i mladí. Lymfomy se vyskytují častěji u mužů než u žen, a to v poměru 3:1.

sportovni-vyziva

A jak je to s příznaky lymfomů?

Ty se liší podle jejich lokalizace. Nejčastěji však mezi typické symptomy patří nevysvětlitelná horečka nad 38 °C, nechutenství spojené s úbytkem hmotnosti, únava, malátnost, nepříjemné svědění pokožky, bolestivé a zduřelé uzliny po konzumaci alkoholu, extrémní noční pocení nebo také suchý kašel a zadýchávání se.

Léčba lymfomů záleží na konkrétní formě a rozsahu onemocnění. Je ovšem poměrně úspěšná, a to i s nadějí na úspěšné vyléčení.

Pro Dudlu napsala: Petra Velíková