Co je HFNO?

Zkratka HFNO pochází z anglického názvu „high flo oxygenace“ a jedná se o vysokoprůtokovou kyslíkovou nasální terapii, kterou využívají nemocnice. Je neinvazivní metodou, která je velmi efektivní. Slouží především ke zlepšení plicní ventilace a výměně plynu v plicích. Těmto přístrojům se také říká oxygenerátory.

co-je-hfno

(Zdroj fotky: Freepik.com)

HFNO se dostalo do povědomí více s příchodem covidové pandemie. Velká část nemocnic se v posledních letech vybavila právě těmito speciálními přístroji HFNO, a to především z toho důvodu, že jejich používání značnou měrou oddaluje nutnost použití plicní ventilace. Jejich použití tak snižuje i riziko vzniku závažných komplikací covidových pacientů. Jednoduše řečno přístroje HFNO pomáhají pacientům, kteří mají nějaké problémy s dýcháním, dostat do plic více kyslíku a dýchání jim tak usnadnit.

Na rozdíl od případu, kdy pacient je připojen na plicní ventilaci a musí být uspán, tak v případě HFNO tomu tak není. U tohoto typu přístroje je totiž pacient plně při vědomí a zároveň se mu do plic dostává velké množství kyslíku. HFNO je tak skvělou alternativou toho, kdy je kyslík přiváděn trubičkami do nosu. U těch totiž proudí přibližné množství 15 litrů kyslíku za minutu, přičemž u HFNO je to kolem 50 litrů za minutu.

sportovni-vyziva

Nemocniční přístroje HFNO jsou nejvíce využívány u pacientů s koronavirem, ale svoje využití si najdou i v případě dalších pacientů po odeznění pandemie. Na rozdíl od plicní ventilace není HFNO takovou zátěží pro tělo.

Velkou výhodou nemocničních přístrojů HFNO neboli oxygenerátorů je tedy to, že pacient je při jejich používání plně při vědomí a také šetrnost jejich použití. U klasické plicní ventilace se jedná o poměrně invazivní zákrok, kdy je vlastně pacient v narkóze. U HFNO tomu tak není, a právě toto je jednou velkou a nespornou výhodou tohoto typu přístrojů.

Pro Dudlu napsala: Petra Velíková

Vyberte si na Dudlu sportovní potřeby: