UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co je HFNO?

Zkratka HFNO v medicíně značí "High Flow Nasal Oxygen", což v češtině znamená "kyslíková terapie s vysokým průtokem přes nos". Tento systém se používá k dodávání vysoce koncentrovaného kyslíku pacientům s respiračním selháním. Většina zařízení HFNO také zvlhčuje a ohřívá kyslík, což může zlepšit komfort pacienta a napomoci k účinnějšímu podávání kyslíku.

co-je-hfno

Co znamená HFNO? (Zdroj fotky: Freepik.com)

K čemu HFNO slouží?

HFNO se dostalo do povědomí více s příchodem koronavirové pandemie. Velká část nemocnic se v posledních letech vybavila právě těmito speciálními přístroji HFNO, a to především z toho důvodu, že jejich používání značnou měrou oddaluje nutnost použití plicní ventilace. Jejich použití tak snižuje i riziko vzniku závažných komplikací pacientů. Jednoduše řečeno přístroje HFNO pomáhají pacientům, kteří mají problémy s dýcháním, dostat do plic více kyslíku a dýchání jim tak usnadnit.

Na rozdíl od případu, kdy pacient je připojen na plicní ventilaci a musí být uspán, tak v případě HFNO tomu tak není. U tohoto typu přístroje je totiž pacient plně při vědomí. 

Jak HFNO funguje?

Zařízení HFNO dodává kyslík s vyšším průtokem než běžné kyslíkové masky. Kromě toho může zařízení ohřívat a zvlhčovat kyslík, což může významně zlepšit komfort pacienta, zvláště při dlouhodobém používání. Tímto způsobem se také snižuje riziko vysychání či podráždění dýchacích cest.

sportovni-vyziva

Výhody použití HFNO

  • Větší komfort pro pacienta: V mnoha případech pacienti popisují, že HFNO je mnohem pohodlnější než tradiční metody podávání kyslíku.

  • Zlepšený přenos kyslíku: Díky vyššímu průtoku a koncentraci kyslíku může být HFNO účinnější v zajištění potřebného množství kyslíku do plic pacienta.

  • Zvlhčení a ohřev kyslíku: Tyto vlastnosti mohou zlepšit celkovou toleranci a snížit riziko poškození dýchacích cest.

  • Snížení potřeby invazivní ventilace: V některých případech může HFNO odložit nebo nahradit potřebu invazivní ventilace.


Pro Dudlu napsala: Petra Velíková | Edit: Andrea B.

Vyberte si sportovní výživu:

Pokračujte v čtení blogu: