UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Jak ošetřit popáleniny?

Popáleniny patří mezi velmi závažná poranění kůže, záleží na tom, o jak velké postižení se jedná a zda jsou zasaženy i hlubší tkáně. Mechanismy jejich vzniku mohou být různé – spálení od slunce, popálení o žehličku, opaření horkou vodou nebo poleptání chemikáliemi či úraz elektrickým proudem. V tomto článku se dozvíte, jak ošetřit popáleniny a kdy neprodleně vyhledat lékařskou pomoc.

jak-osetrit-popaleniny

Jak nejlépe ošetřit popáleninu? (Zdroj fotky: Freepik.com)

Rozdělení popálenin a jejich léčba

1. stupeň

Pokožka je zarudlá a horká, výrazně pálí a může být oteklá. 1. stupeň popálení typicky vzniká spálením od sluníčka a nevyžaduje lékařské ošetření. Hojí se do několika dnů a postižené místo stačí chladit ledovou vodou až do úlevy a ošetřit gelem či sprejem s obsahem panthenolu.

2. stupeň

Popáleniny 2. stupně bývají nejbolestivější, neboť poranění je hlubší, zasahuje nejen do pokožky, ale i do škáry, a nervová zakončení jsou nepoškozená. Typicky se objevují větší či menší puchýřky, které se hojí v průměru dva až tři týdny, v závislosti na rozsahu popálení.

Tento stupeň ještě nevyžaduje lékařskou pomoc, zvládnete ho ošetřit sami doma – ránu je třeba intenzivně chladit čistou ledovou vodou až do úlevy (minimálně 30 minut) a po té nejlépe sterilně překrýt, aby se do rány nedostala infekce. Podpořit proces hojení můžete například hydrokoloidní náplastí či gelem na popáleniny.

Vždy dbejte toho, aby se vám rána nezanítila, mějte ji zakrytou nejlépe sterilním čtvercem. Pokud by se do rány dostala infekce, je nutné navštívit lékaře.

3. stupeň

U popálenin 3. stupně jsou poškozeny všechny vrstvy kůže, postižené místo je bílé, případně našedlé až žlutohnědé. Toto poškození je nevratné a vyžaduje lékařské ošetření s následnou operací, při níž se postižené místo nahradí novou kůží z jiné části těla.

4. stupeň

Poslední stupeň popálení je naprosto devastační, protože se jedná o úplné zuhelnatění postižené tkáně. Poškozeny bývají i kosti, šlachy a svaly. Tento stupeň vyžaduje okamžité lékařské ošetření.

První pomoc u popálenin

Dojde-li u vás nebo kohokoli jiného k popálení, je třeba okamžitě jednat a zajistit první pomoc. Pokud se jedná na první pohled o popáleninu 1. či 2. stupně, postačí postižené místo chladit ledovou vodou až do úlevy a následně ošetřit panthenolem (v případě 1. stupně) či sterilním krytím (v případě 2. stupně).

Dojde-li k rozsáhlejším popáleninám, pak je nutné v první řadě odstranit zdroj tepla, který popáleninu způsobil. Má-li postižený na sobě oděv, který je například nasáklý horkou tekutinou, opatrně ho svlékněte pozor ale na oděv, který by byl přiškvařený ke kůži, ten se nikdy nepokoušejte sundavat! Jsou-li kolem postižené tkáně nějaké šperky (řetízky prsteny, náramky), snažte se je co nejdříve sundat, protože popálené místo velmi rychle otéká a pak už by bylo problematické je odstranit.

Popáleninu následně sterilně přikryjte, máte-li možnost. Zavolejte RZS.

Postup první pomoci o rozsáhlých popálenin

 1. Volejte RZS

 2. Snažte se postiženého uklidnit

 3. Na postižená místa přikládejte studené mokré obklady, pokud jsou však popáleniny velmi rozsáhlé, pak chlaďte jen nejkritičtější místa – hlavu, obličej, krk, genitálie, ruce

 4. Popálenin většího rozsahu se dotýkejte co nejméně, mohli byste do rány zanést infekci

 5. Zdravé části těla se snažte zakrýt, abyste předešli podchlazení

sportovni-vyziva

Co nikdy nedělejte

 1. Popáleniny nikdy nechlaďte ledem, ten by mohl stav ještě více zhoršit

 2. Postižená místa nenatírejte žádnými mastmi ani tuky, protože by udržely teplo v postižených místech

 3. Nikdy nepropichujte puchýře


Popáleniny jsou velmi nebezpečné, zvlášť u malých dětí. Závažnost určuje to, kolik procent těla je popáleno.

Za život ohrožující stav se považuje:

 • U malých dětí – popáleniny na více než 5% tělesného povrchu

 • U větších dětí – popáleniny na více než 10% tělesného povrchu

 • U dospělých – popáleniny na více než 20% tělesného povrchu


Nejnebezpečnější jsou pak popáleniny na hlavě, obličeji a krku. Vždy, když si nebudete jistí závažností popálenin, neprodleně vyhledejte lékaře, obzvlášť pokud se popálí dítě.


Pro Dudlu napsala: Andrea Bělohradská | Edit: Andrea B.

Vyberte si sportovní výživu:

Pokračujte v čtení blogu: