Co je reinfekce?

V souvislosti s koronavirovou pandemií se dostalo do našeho povědomí mnoho nových pojmů, názvů a výrazů. Jedním z nich je i reinfekce. Co je reinfekce, co je pro ni typická a co vlastně tento výraz znamená?

co-je-reinfekce

(Zdroj fotky: Freepik.com)

Reinfekce je potvrzená opakovaná nákaza, kdy od posledního provedeného testu na covid-19 uplynulo alespoň 90 dní. Rozhodnout ovšem o tom, zda se skutečně jedná o reinfekci, není jen tak. Je nutné provést analýzu, která se provádí zpětně. Problém je také v tom, že se může jednat o opakovanou pozitivitu a data v laboratoři, která vznikla z důvodu překladu na jiné oddělení v rámci nemocnice apod.

Nicméně je nutné podotknout, že v případě onemocnění covid-19 jsou reinfekce poměrně vzácné. Tyto osoby, které opakovaně onemocněli koronavirem, mohou nést vysoké hladiny infekce v krku a nosu, a to i když jsou naprosto bez příznaků. Je tu tak zvýšené riziko přenosu na ostatní osoby.

sportovni-vyziva

V případě varianty onemocnění covid-19, jako je omikron, bylo vyzkoumáno, že reinfekce u omikronu jsou poměrně vzácné. Pravděpodobnější je tak opakovaná nákaza dvěma různými podtypy koronaviru. I tak se to ale týká minima lidí. U většiny osob, které koronavir prodělali, funguje slušná imunita a tyto osoby jsou tak vůči další nákaze mnohem odolnější než ty, kteří ještě covid neměli.

I když se počty osob s podezřením na reinfekci covidu neustále zvedají, nejsou součástí údajů o denních přírůstcích počtu nakažených. A jak to odborníci vidí s reinfekcemi do budoucna? Podle nich je vysoká pravděpodobnost, že do budoucna se bude počet reinfekcí zvyšovat. V prosinci roku 2021 byl podíl na všech pozitivních testech necelá 3 %, v lednu to pak bylo již 10 %. Nové varianty covidu-19 a další mutace tak pravděpodobně porážejí získanou imunitu a reinfekce z toho důvodu narůstají.

Pro Dudlu napsala: Petra Velíková

Vyberte si na Dudlu sportovní potřeby: