UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Jak funguje e-neschopenka?

Ve zdravotnictví a vystavování neschopenek nastala v roce 2020 zásadní změna - jejich vystavování probíhá elektronickou formou. I když start e-neschopenky byl poměrně zmatený, nakonec se ukázalo, že šlo o krok správným směrem. Jak funguje e-neschopenka a jak to celé vlastně probíhá?

jak-funguje-e-neschopenka

Jak fungují e-neschopenky? (Zdroj fotky: Freepik.com)

Co je to e-neschopenka?

E-neschopenky jsou velkým zjednodušením a výraznou úlevou nejenom pro lékaře, ale také pro zaměstnavatele a zaměstnance. Ubylo hodně papírování a zaměstnanec si při odchodu od lékaře a vystavení e-neschopenky s sebou nese už pouze jeden papír, kterým se prokazuje při případné kontrole. Zaměstnavateli pak už stačí jen zavolat, poslat SMS nebo e-mail s oznámením o nástupu na nemocenskou.

E-neschopenka má tři díly. Prvním z nich je Hlášení ošetřujícího lékaře o vzniku dočasné pracovní neschopnosti. Druhým je pak Průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce a třetím, posledním dílem, je Hlášení ošetřujícího lékaře o ukončení dočasné pracovní neschopnosti. Pro zaměstnance je pak důležitý pouze jeden doklad v podobě Průkazu dočasně práce neschopného pojištěnce, který slouží pro osobní potřeby.

sportovni-vyziva

Jak to celé funguje?

Celý proces fungování e-neschopenky je mnohem jednodušší a plynulejší. Lékaři stačí jen do systému zadat rodné číslo, po jehož zadání se zobrazí všechny kompletní údaje o pojištěnci. Pak už jen stačí doplnit datum vzniku dočasné pracovní neschopnosti, diagnózu a toto elektronicky odeslat na Okresní správu sociálního zabezpečení. Tato informace pak dorazí i k zaměstnavateli samotnému. Samozřejmě je nutné, aby zaměstnanec o vzniku pracovní neschopnosti svého zaměstnavatele neprodleně informoval, na tomto se ani se zavedením e-neschopenky nic nemění.

Výrazným ulehčením je e-neschopenka i pro osoby samostatně výdělečně činné, které ovšem mají jednu povinnost navíc. Po ukončení musí vyplnit hlášení, a to osobně, poštou nebo elektronicky doručit na Okresní správu sociálního zabezpečení.

Pro Dudlu napsala: Petra Velíková | Edit: Andrea B.

Vyberte si sportovní výživu:

Pokračujte v čtení blogu: