UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co je rozedma plic?

Rozedma plic neboli plicní emfyzém je chronické onemocnění plic, které vzniká v důsledku poškození plicních sklípků (alveolů), konkrétně poškození či zánikem přepážek oddělujících jednotlivé plicní sklípky. Právě v plicních sklípcích se ale dostává kyslík z vdechovaného vzduchu do krevního oběhu a oxid uhličitý při výdechu zase z plic ven. Závažnost nemoci se pak odvíjí od míry poškození alveol. Jak se plicní emfyzém projevuje a jak ho lze léčit?

co-je-rozedma-plic

Co je to rozedma plic? (Zdroj fotky: Freepik.com)

Příznaky rozedmy plic

Nejvýraznějším příznakem plicní rozedmy je ztížené dýchání, zejména při výdechu (takzvaná výdechová dušnost), což následně vede k hromadění vzduchu v plicních sklípcích, které kvůli poškození nemohou dostatečně plnit svoji funkci. Následkem tohoto poškození se pak do organismu nedostává dostatek kyslíku a klesá saturace v krvi. To se může projevovat až cyanózou, tedy namodralým nádechem pokožky.

Plicní rozedma je nemoc, která se rozvíjí postupně, zpočátku se tak dušnost a pocit tíhy na hrudi dostavuje při větší fyzické aktivitě, až později se může dostavovat i v klidu. Kromě dušnosti se emfyzém projevuje také suchým kašlem, hlavně ráno po probuzení. Dalším příznakem, který se přidává až v pokročilejším stadiu onemocnění, je výrazná tělesná vyhublost (kachexie).

Příčiny rozedmy plic

Rozedma plic se nejčastěji rozvíjí jako součást onemocnění zvaného chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN), která je charakterizována chronickým zánětem průdušek a právě plicním emfyzémem, který může i nemusí být. Nejrozšířenější příčinou plicní rozedmy je silné kuřáctví, a to jak aktivní, tak pasivní.

Významným rizikovým faktorem, který má na rozvoj emfyzému též veliký podíl, je vdechování znečištěného vzduchu plného škodlivých látek či polétavého prachu. Ohroženi jsou tak hlavně lidé, kteří například pracují s chemikáliemi nebo v prašném prostředí. Dalším možným rizikovým faktorem je genetika a také vyšší věk, v důsledku něhož dochází ke snížení elasticity plicní tkáně.

sportovni-vyziva

Léčba rozedmy plic

Rozedmu plic bohužel není možné vyléčit, lze však alespoň tlumit nepříjemné příznaky, léčit dušnost a předcházet zhoršení stavu.

Léčba zahrnuje:

  • léky – bronchodilatancia (na rozšíření průdušek), léky na tlumení kašle, léky proti zánětu a antibiotika (prevence bakteriální infekce)

  • dechová rehabilitace

  • oxygenoterapie (léčba kyslíkem)

  • omezení pobytu ve znečištěném a prašném prostředí, okamžité ukončení kouření

  • chirurgické řešení bulektomie (chirurgické odstranění takzvaných „bul“, tedy dutin vyplněných vzduchem), volumredukční operace plic a bronchoskopická volumredukce (odoperování poškozené plicní tkáně), transplantace plic (v nejtěžších případech)


Pro Dudlu napsala: Andrea Bělohradská | Edit: Andrea B.

Vyberte si sportovní výživu:

Pokračujte v čtení blogu: