UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co je záducha?

Záducha je zastaralý výraz pro astma. Mnozí stále ještě tento výraz používají. Setkat se můžete i s termínem „lapání po dechu“. Jedná se o chronické onemocnění horních cest dýchacích. Mezi projevy patří nejrůznější symptomy jako je například sípání, suchý astmatický kašel, hlen, který je obtížné vykašlat, hvízdání při výdechu, svírání na hrudi nebo dušnost.

co-je-zaducha

Co je to záducha? (Zdroj fotky: Freepik.com)

Co je astma?

Astma je chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest, které vede k opakovaným epizodám dušnosti, pískání na hrudi, kašli a stísnění v hrudi. Příčinou je zvýšená reaktivita dýchacích cest na různé podněty, jako jsou alergeny, infekce, studený vzduch nebo fyzická námaha. Tyto podněty způsobují zúžení dýchacích cest a produkci hlenu, což vede k obtížím s dýcháním. Astma může být kontrolováno léky a vyhýbáním se spouštěcím faktorům.

Jak se astma léčí?

Léčba astmatu je zaměřena na kontrolu zánětu dýchacích cest a prevenci záchvatů astmatu. Přístup k léčbě astmatu může být individuální a záviset na závažnosti onemocnění a specifických potřebách pacienta. Zde je obecný přehled léčby astmatu:

 1. Dlouhodobá kontrolní léčba:

  • Inhalované kortikosteroidy: Jsou základem léčby a snižují zánět a otok dýchacích cest. Příklady zahrnují budesonid, flutikason a další.
  • Dlouhodobé bronchodilatátory: Tyto léky uvolňují svaly kolem dýchacích cest. Příklady zahrnují formoterol a salmeterol.
  • Leukotriénové modifikátory: Ovlivňují zánětlivý proces v těle. Montelukast je jedním z příkladů.
  • Biologická léčiva: Jsou určena pro těžké formy astmatu a cílí na konkrétní molekuly zapojené do zánětlivého procesu.

 2. Rychle působící úlevová léčba:

  • Krátkodobé bronchodilatátory: Jsou určeny k rychlé úlevě při záchvatu astmatu. Příklady zahrnují salbutamol a terbutalin.

 3. Alergologická léčba:

  • Alergenová imunoterapie: Pomáhá snížit reakci na alergeny postupným vystavováním těla alergenu.
  • Anti-IgE léčba: Určena pro pacienty s těžkým alergickým astmatem.

 4. Plán léčby astmatu: Individuální plán, který pomáhá pacientům rozpoznat a reagovat na příznaky astmatu, aby byly záchvaty minimalizovány.

 5. Vzdělávání a monitorování:

  • Alergologická a plicní vyšetření.
  • Využití vrcholového průtokoměru k monitorování funkce plic.

 6. Vyvarování se spouštěčům: Identifikace a vyhýbání se spouštěčům záchvatů astmatu, jako jsou alergeny, infekce nebo určité látky a podmínky.

sportovni-vyziva

Kromě farmakologické léčby je důležitá také edukace pacientů o astmatu, správné technice používání inhalátorů a pravidelné kontroly u lékaře. Je důležité, aby pacienti sledovali svůj plán léčby, aby minimalizovali symptomy a záchvaty.

Pro Dudlu napsala: Petra Velíková | Edit: Andrea B.

Vyberte si sportovní výživu:

Pokračujte v čtení blogu: