UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Impetigo u dětí – co to je a jak ho léčit?

Impetigo, celým názvem impetigo vulgaris (též impetigo contagiosa nebo povrchová pyodermie), je zánětlivé kožní onemocnění bakteriálního původu, které postihuje především malé děti ve věkovém rozmezí mezi 2 až 7 lety. Název impetigo pochází z latinského „impere“, což v překladu z znamená „napadnout“ – toto onemocnění se totiž poměrně rychle šíří nejen po těle nemocné osoby, ale je také vysoce nakažlivé, impetigem tak mohou onemocnět i dospělí.

impetigo-deti

Co je impetigo?

Co je původcem nemoci impetigo?

Nejčastějším původcem tohoto onemocnění je bakterie Staphylococcus aureus neboli zlatý stafylokok. Impetigo může vyvolat ale také Streptococcus pyogenes, případně může jít o smíšenou bakteriální infekci, na níž se podílí obě bakterie zároveň.

Jak se impetigo projevuje?

Rozlišují se dvě formy impetiga, které se od sebe liší tím, zda dojde k výsevu puchýřků na kůži nebo nikoli. Postižení kůže se nejvíce vyskytuje na obličeji (kolem nosu a úst), na krku, na nohou a na rukou. Na rozdíl od jiných kožních onemocnění však postihuje jen povrchovou vrstvu kůže, hojí se proto bez zanechání jizev.

  1. Nonbulózní impetigo - Nejčastější forma impetiga vyvolaná zlatým stafylokokem nebo S. pyogenes. Zpočátku se na kůži objeví červené skvrny a později malé puchýřky, které následně prasknou a vytvoří suché krusty medově hnědé až tmavě hnědé barvy. Krusty se za několik dnů samy odloupnou a pokožka se regeneruje.

  2. Bulózní impetigo - Tato forma postihuje častěji novorozence a kojence a děti do 2 let věku. Původcem je vždy zlatý stafylokok a charakteristické jsou pro tuto formu velké puchýře, po jejichž prasknutí na pokožce zůstávají červená a často mokvající ložiska. Za několik dnů se kůže zahojí.


Dalšími doprovodnými příznaky, které se mohou u impetiga objevit, jsou:

  • zvýšená teplota (ne horečka)
  • únava, malátnost
  • nechutenství
  • mrzutost

sportovni-vyziva

Přenos infekce

Impetigo je vysoce nakažlivé a k přenosu infekce může dojít přímým kontaktem s kůží nakaženého dítěte nebo kontaktem s kontaminovanými předměty (hračkami, ručníkem apod.). Bakterie, které impetigo vyvolávají, si může dítě běžně zanést na kůži samo, a to nejčastěji například z nosu nebo uší (trpí-li rýmou nebo zánětem středního ucha). Vstupem infekce pak bývá nějaká ranka na kůži, třeba rozškrábaný štípanec od komára apod.

Léčba nemoci

Pokud lékař u vašeho dítěte rozpozná impetigo, pak vám předepíše antibiotickou mast, kterou je nutné natírat na postižená místa několikrát denně, podle doporučení. Kožní výsev se obvykle hojí 7 až 10 dní a před použitím antibiotické masti je nutné nejprve odstranit krusty na kůži pomocí salicylové masti nebo masti s ureou. Ložiska se obvykle zahojí během týdne až deseti dnů.


Pro Dudlu napsala: Andrea Bělohradská | Edit: Andrea B.

Vyberte si sportovní výživu:

Pokračujte v čtení blogu: