UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co je to nouzový stav?

Nouzový stav je mimořádný právní režim, který může vyhlásit vláda nebo hlava státu v situacích, kdy je ohrožena státní bezpečnost, veřejný pořádek, zdraví občanů nebo když nastanou jiné mimořádné okolnosti, jako jsou přírodní katastrofy. Během nouzového stavu může vláda výjimečně omezit některá občanská práva a svobody za účelem ochrany veřejného zájmu.

co-je-to-nouzovy-stav
 
Nouzový stav co je to? (Zdroj fotky: Freepik.com)


Nouzový stav v důsledku epidemie infekčních onemocnění

Epidemie infekčních onemocnění může mít závažný dopad na veřejné zdraví a bezpečnost obyvatel. V takových situacích může být vyhlášení nouzového stavu nezbytným opatřením k rychlé a účinné reakci na krizi.

Příkladem takové situace je pandemie nemoci COVID-19, která začala v roce 2019 a rychle se rozšířila po celém světě. V reakci na ni mnoho států vyhlásilo nouzový stav, aby mohlo:

  • Omezit pohyb lidí a shromažďování.
  • Zavřít veřejné prostory, školy a obchody.
  • Zavést karanténní opatření.
  • Mobilizovat zdravotní zdroje a poskytnout dodatečné finanční prostředky na boj proti viru.
 
Pro Dudlu napsala: Simona Holá | Edit: Andrea B.

Vyberte si antistresáky:

Pokračujte v čtení blogu: