UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co je hematurie?

Hematurie je nález krve v moči. Nejedná se o onemocnění jako takové, ale pouze o symptom. Příměs krve v moči může být zjištěna buď pouhým pohledem, pomocí indikačního papírku nebo na základě laboratorního vyšetření vzorku moči. Jak se hematurie projevuje a co může být její příčinou?

co-je-hematurie

Co je makroskopická hematurie?

Druhy hematurie

  1. Hematurie makroskopická (makrohematurie) – silná hematurie viditelná na první pohled, moč je zbarvená dorůžova až dočervena

  2. Hematurie mikroskopická (mikrohematurie) – barva moči není změněná, krev není viditelná


Příčiny hematurie

Příčin hematurie existuje mnoho a nemusí se nutně jednat pouze o onemocnění vylučovacího systému. Mohou za ní stát různé nemoci, a to jak vážné, tak snadno řešitelné.

  • Infekce močových cest - Příčinou číslo jedna, která může stát za nálezem krve v moči, je jednoznačně infekce močových cest – zánět močové trubice (uretritis), zánět močového měchýře (cystitis) nebo zánět ledvinné pánvičky (pyelonefritis). K léčbě močových infekcí obvykle postačí antibiotika, dostatečný pitný režim a klid na lůžku.

  • Ledvinové kameny - Další častou příčinou nálezu krve v moči je přítomnost ledvinových kamenů v močových cestách. Tyto tvrdé konkrementy mohou močové cesty poranit a způsobit tak krvácení, které se objeví v moči. Volbou číslo jedna v jejich léčbě je navýšení pitného režimu a při nezlepšení nebo zhoršení stavu pak jejich chirurgické odstranění.

  • Zhoubná onemocnění - Přítomností krve v moči se můžou projevovat i některé zhoubné choroby, typicky třeba rakovina močového měchýře, rakovina prostaty nebo rakovina ledvin.

  • Poranění močových cest - Drobné krvácení, které se následně projeví v moči, může způsobit také poranění močových cest. Původ je různý – nešetrné cévkování, zavádění cizích těles do močové trubice při určitých sexuálních praktikách, traumata břicha (úder, náraz apod.), lékařský zákrok a další. Krvácení v tomto případě většinou samo vymizí, nejedlá-li se o žádné závažnější zranění.

  • Sexuálně přenosné choroby - Také sexuálně přenosné choroby mohou mít za následek hematurii, nejčastěji to bývá kapavka (gonorrhoea) nebo chlamydiová nákaza. Při podezření na pohlavní chorobu je proto vhodné co nejdříve vyhledat lékaře a zahájit léčbu.

  • Některé léky - Menší krvácení, které se může objevit v moči, mohou vyvolat i některé léky, například antikoagulancia (léky proti srážení krve) a určité druhy antibiotik (sulfonamidy nebo rifampicin).

sportovni-vyziva

Doporučení na závěr

Pokud objevíte krev v moči a nejste si jistí, co by ji mohlo vyvolat (například netrpíte infekcí močových cest ani jste se neporanili), určitě neprodleně vyhledejte lékaře, který vás dále vyšetří a zjistí příčinu přítomnosti krve v moči.


Pro Dudlu napsala: Andrea Bělohradská | Edit: Andrea B.

Vyberte si sportovní výživu:

Pokračujte v čtení blogu: