UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co je histologie a jak dlouho trvá?

Histologie je vědní obor, který se zabývá studiem mikroskopické struktury tkáníHistologický rozbor slouží k odhalení případného zánětu nebo nádoru. Je to klíčový nástroj v lékařském výzkumu, diagnostice a terapii, protože nám dává hlubší pochopení o tom, jak naše tělo funguje a zda nejsou ve tkáních přítomny chorobné změny.

co-je-histologie

Co je to histologie? (Zdroj fotky: Freepik.com)

Proč se histologie provádí?

Histologické vyšetření je jednou z mnoha hojně využívaných vyšetřovacích metod využívaných v oblasti lékařství, které umožňují lépe diagnostikovat aktuálně probíhající chorobné procesy.

Jak probíhá takové histologické vyšetření?

Lékař odebere určité množství tkáně, a to buď během operace nebo pomocí biopsie. Příkladem je třeba odběr vzorku z trávicího traktu - v tomto případě je vzorek tkáně odebírán při gastroskopii nebo kolonoskopii. Odběr není bolestivý ani časově nenáročný. Mnohdy ani nevyžaduje žádná předoperační vyšetření. Takto získaný vzorek tkáně se poté odesílá do laboratoře k mikroskopickému vyšetření.

Zajímavostí je, před vyšetřením samotným musí být odebrané tkáně upravené speciálními chemickými a technickými procedurami tak, aby tyto tkáně bylo do co nejlépe zobrazitelné pod mikroskopem a aby byl umožněn co nejlepší rozbor, posouzení a určení charakteru onemocnění. Díky tomu se je možné zjistit, zda se jedná o zhoubné nebo nezhoubné onemocnění.

sportovni-vyziva

Jak dlouho vlastně histologický rozbor trvá?

Poté, co vzorek tkáně dorazí do laboratoře, je podroben zkoumání pod mikroskopem. Výsledek je známý přibližně do 7 dnů.

Pro Dudlu napsala: Petra Velíková | Edit: Andrea B.

Vyberte si sportovní výživu:

Pokračujte v čtení blogu: