Co je histologie a jak dlouho trvá?

Co je to vlastně histologie, za jakým účelem se provádí a jak dlouho trvá? Histologie je lékařským oborem zkoumajícím patologické změny tkáně. Histologický rozbor slouží k odhalení případného zánětu nebo nádoru. A kdy se k takovémuto kroku přistupuje? Většinou je to v okamžiku, kdy existuje nějaké podezření na onemocnění, které není možné zjistit žádnými dalšími způsoby. Jedině histologie tak umožňuje správnou diagnostiku onemocnění a následně zavedení vhodného způsobu léčby.

co-je-histologie

(Zdroj fotky: Freepik.com)

Histologické vyšetření je tak jednou z mnoha hojně využívaných vyšetřovacích metod využívaných v oblasti lékařství, které umožňují lépe diagnostikovat aktuálně probíhající chorobné procesy. Jak probíhá takové histologické vyšetření? Lékař odebere určité množství tkáně, a to buďto během operace nebo pomocí biopsie.

V případě, že se jedná o vzorek z trávicího traktu, je tento odebírán při gastroskopii nebo kolonoskopii. Odběr takového vzorku je nebolestivý a je časově nenáročný. Mnohdy ani nevyžaduje žádná předoperační vyšetření.

Takto získaný vzorek tkáně se poté odesílá do laboratoře k mikroskopickému vyšetření. Za pomoci histochemických technik se dá jednoduše prokázat, zda jsou v buňkách přítomny dané látky, a tak snadněji porozumět chemickým procesům v těle.

Zajímavostí je, před vyšetřením samotným musí být odebrané tkáně upravené speciálními chemickými a technickými procedurami tak, aby tyto tkáně bylo do co nejlépe zobrazitelné pod mikroskopem a aby byl umožněn co nejlepší rozbor a posouzení a určení charakteru onemocnění. Díky tomu se tak dá zjistit, zda se jedná o zhoubné nebo nezhoubné onemocnění.

sportovni-vyziva

Jak dlouho vlastně histologický rozbor trvá?

Poté, co vzorek tkáně dorazí do laboratoře, je podroben zkoumání pod mikroskopem. Výsledek je známý přibližně do 7 dnů.

Pro Dudlu napsala: Petra Velíková

Vyberte si na Dudlu sportovní potřeby: