UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co je promoření?

S nástupem pandemie koronaviru (COVID-19) v roce 2020 se mnoho odborných termínů dostalo do popředí veřejného zájmu. Jedním z nich je i pojem "promoření". Tento termín vzbuzuje řadu otázek a může být předmětem kontroverze. Ale co vlastně promoření znamená? A jaký má význam v kontextu veřejného zdraví a pandemie koronaviru?

co-je-promoreni

Co je to promoření? (Zdroj fotky: Freepik.com)

Definice promoření

Promoření označuje proces, při kterém se větší část populace stane imunní vůči určitému onemocnění, ať už skrze přirozenou infekci nebo vakcinaci. Když je dostatečný podíl populace imunní, šíření viru se výrazně zpomalí nebo zastaví, protože má méně "náchylných" jedinců k infikování.

Promoření a koronavirus

Pandemie COVID-19 přinesla debatu o tom, zda by mohlo být vhodné nechat virus volně se šířit v populaci s cílem dosáhnout promoření. Teorie byla založena na představě, že když se dostatečně velká část populace nakazí a následně se zotaví, mohla by být vytvořena kolektivní imunita a virus by přirozeně zanikl.

sportovni-vyziva

Avšak tato teorie byla většinou odborníků na veřejné zdraví odmítnuta z několika důvodů:

  1. Vysoká mortalita a morbidita: Nechání viru volně se šířit by znamenalo vysoký počet úmrtí a vážných komplikací, a to zejména u starších osob a osob s rizikovými faktory.

  2. Nedostatečné informace o imunitě: V prvních fázích pandemie nebylo jasné, jak dlouho může imunita po infekci trvat a zda by reinfekce mohla být problémem.

  3. Zatížení zdravotního systému: Masivní nárůst případů by mohl zdravotní systém přetížit, což by vedlo k nedostatku zdravotní péče pro všechny pacienty, nejen ty s COVID-19.

Pro Dudlu napsala: Lucie Štýchová | Edit: Andrea B.

Vyberte si sportovní výživu:

Pokračujte v čtení blogu: