Jak je placená neschopenka a jak dlouho na ní můžu být?

Snad každého pracujícího člověka to dříve nebo později potká – řeč je o nemoci, kdy je nutné nastoupit tzv. na paragraf neboli neschopenku. Ta má ovšem svoje pravidla. Jak je placená neschopenka a jak dlouho na ní můžu být? Jak se v těch všech paragrafech vyznat, na co máte nárok jako zaměstnanci a na co jako OSVČ?

jak-je-placena-neschopenka-a-jak-dlouho-na-ni-muzu-byt

(Zdroj fotky: Freepik.com)

Neschopenka neboli nemocenská je dávkou nemocenského pojištění. Náleží těm, co jsou pojištění, a to od 15. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo také karantény. Do tohoto dne nejde o nemocenskou jako takovou, nýbrž o náhradu mzdy, která je vyplácena pouze zaměstnancům. Tato náhrada se vyplácí již i za první 3 dny nemoci, čemuž tak v dřívější době nebylo a člověk tedy první 3 dny doma marodil zadarmo. Tato náhrada mzdy představuje 60 % průměrného výdělku a proplácí se pouze pracovní dny, popřípadě i svátky připadající na všední den.

Od 15. dne pracovní neschopnosti tedy člověk dostává dávku nemocenského pojištění. Výše nemocenské se vypočítává z redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. A jak se dospěje k tomuto redukovanému dennímu vyměřovacímu základu? Ten značí průměrný denní příjem za uplynulých 12 kalendářních měsíců, ponížený o tzv. redukční hranice. Dávku vyplácí Okresní správa sociálního zabezpečení.

sportovni-vyziva

Konkrétní výše nemocenské dávky pak závisí na tom, jak dlouho člověk marodí. Od 15. do 30. dne pracovní neschopnosti nebo také karantény je její výše 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu. Následně od 31. do 66. dne je to 66 % a poté 72 % redukovaného denního vyměřovacího základu.

Jak dlouho může člověk takovou nemocenskou vlastně pobírat?

Maximální doba poskytování této dávky nemocenského pojištění je 380 kalendářních dnů ode dne vzniku dočasné pracovní neschopnosti.

Pro Dudlu napsala: Petra Velíková

Vyberte si sportovní výživu:

Pokračujte v čtení blogu: