Jak ušít roušku?

Jak ušít roušku? Obličejová maska nebo respirátor jsou základním nástrojem pro prevenci šíření kapének. Riziko přenosu je v průměru více než pětkrát nižší s ochranou dýchacích cest než bez ní. Ochranou nosu a úst se rozumí respirátor, obličejová maska, náustek, šátek nebo jiný prostředek zabraňující šíření kapének.

Obličejový štít se používá k ochraně před postříkáním a rozstříknutím krve nebo tělních tekutin při invazivních výkonech, jako je intubace nebo odsávání. Při provádění invazivních zákroků u pacientů, kteří aktivně krvácejí nebo mají drenáž, je třeba kromě chirurgických masek (viz níže) používat také obličejový štít.

Masky jsou určeny k použití zdravotnickými pracovníky při poskytování péče pacientům s infekčními chorobami (např. chřipkou), kteří jsou ohroženi infekčními chorobami (např. tuberkulózou) nebo u nichž může dojít ke kontaminaci povrchů, která by mohla vést k expozici infekčnímu materiálu (např. spalničky).

Druhy roušek
Existují dva hlavní typy respirátorů: jednorázové a opakovaně použitelné. Jednorázové respirátory jsou určeny k jednorázovému použití a po kontaminaci potenciálně škodlivými částicemi se vyhodí. Opakovaně použitelné respirátory lze vyčistit a opakovaně použít, než je třeba je vyměnit.

Při výběru mezi jednorázovými a opakovaně použitelnými respirátory zvažte, jak často je budete používat. Pokud je plánujete používat pravidelně po delší dobu, zvolte opakovaně použitelné, abyste nemuseli pokaždé kupovat nové!

Co budete potřebovat k šití roušky

Můžete si ušít roušku vlastníma rukama. K tomu budete potřebovat následující materiály:

 • Látka (bavlna nebo len)
 • Nitě
 • Nůžky
 • Špendlíky
 • Šicí stroj
 • Na roušku budete potřebovat látku o rozměrech 20 x 20 cm a další dvě látky o velikosti 3,5 x 100 cm


Postup

 1. Připravte si čtverec a na dvou protilehlých stranách látku zahněte 2x 0,5 cm a prošijte.

 2. Na internetu si najděte střih, jsou volně dostupné. Udělejte si střihy a zažehlete je a zašpendlete.

 3. Pruhy, které jste si nastříhaly zahněte cca 0,5–0,7 cm a zažehlete.

 4. Do zažehlených proužků vložíme do středu roušku, kterou jsme si zažehlily. Dále schováme nezačištěný okraj a zašpendlíme.

 5. Proužky rozložíme, ohneme asi 1 cm dovnitř a opět poskládáme podle toho jak jsme roušku zažehlili. Sešpendlete.

 6. Nakonec celé proužky prošijeme.

Pro Dudlu napsala: Marcela Kalousová