UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co je pátá nemoc u dětí?

Pátá nemoc je virové infekční onemocnění postihující v drtivé většině případů děti předškolního a mladšího školního věku, dospělé jen velmi vzácně. Z pohledu rizikovosti jde o běžnou virózu, která nepředstavuje větší nebezpečí pro zdraví dítěte. Pro pátou nemoc je typická červenofialová vyrážka, která se objeví nejprve na tvářích a později se rozšíří i na další částí těla, zejména na trup, hýždě a končetiny. Dále se pak projevuje podobnými příznaky jako jakákoli jiná viróza, tedy horečkou, bolestí kloubů a svalů, bolestí hlavy a celkovou únavou.

pata-nemoc-u-deti

Co pátou nemoc způsobuje?

Pátá nemoc nebo také infekční erytém patří mezi takzvaných sedm dětských nemocí. Jejím původcem je lidský parvovirus B19, který není nebezpečný pro dítě, představuje ale vážné riziko pro těhotné ženy, protože může způsobit závažné poškození plodu. Riziko přenosu nákazy z matky na plod je však „jen“ okolo 10%.

Jak se pátá nemoc přenáší?

Pátá nemoc se stejně jako jiné infekční virózy přenáší kapénkovou cestou, tedy vzduchem (při kýchnutí, smrkání, mluvení nebo manipulací s kontaminovanými předměty). Nejčastěji se šíří v dětských kolektivech, jako jsou mateřské školky, školy či volnočasová zařízení). Inkubační doba trvá 1 až 2 týdny.

Jak se pátá nemoc projevuje?

Typickými příznaky páté nemoci jsou:

  • vyrážka červenofialové barvy – nejprve na tvářích (ve tvaru motýlích křídel), později (zhruba za tři dny) na dalších částech těla (na trupu, končetinách, hýždích)
  • horečka
  • bolesti kloubů a svalů
  • bolesti hlavy
  • únava

Jak se pátá nemoc léčí?

Protože je pátá nemoc virového původu, neexistuje na ni účinný lék, tlumí se tedy pouze nepříjemné příznaky onemocnění.

K tomu si můžeme dopomoci volně dostupnými léky:

  • léky proti horečce a bolesti
  • antihistaminika (např. Fenistil kapky) – při svědění vyrážky

Vyrážka obvykle odezní během 1 až tří týdnů a není třeba ji čímkoli natírat. Kromě výše zmíněných léků je pak nutné snažit se dítě udržet v klidu v posteli, zajistit dostatečný příjem tekutin a lehkou stravu bohatou na vitaminy.

Jak páté nemoci předcházet?

Páté nemoci můžeme předcházet jen dodržováním základních hygienických návyků a zdravým životním stylem, v dnešní době na ni bohužel neexistuje očkování. Prodělání onemocnění ale zajišťuje doživotní imunitu.

Pro Dudlu napsala: Andrea Bělohradská

Vyberte si hračky pro děti:

Pokračujte v čtení blogu: