Omlouváme se, ale z důvodu stěhování skladů do nového a restrukturalizaci firmy Gadgets House s.r.o. obchod je dočasně nefunkční a objednávky se nevyřizují. Situaci se snažíme vyřešit, děkujeme za pochopení.

Port Royal

Hra Port Royal pravidla + rozšíření

V přístavu Port Royal je pořádně živo a vy doufáte, že uděláte obchod svého života. Neriskujte však příliš, nebo zůstanete stát s prázdnou! Vydělané peníze musíte chytře investovat, abyste si zajistili přízeň guvernéra a admirálů a najali do svých služeb i další užitečné pomocníky. Jen tak bude váš vliv vzrůstat a vy si budete moci dovolit podniknout i ty nejprestižnější výpravy! A teď se pojďme podívat na základní pravidla. Hraje-li vás méně než 5, vyhledejte nejprve v balíčku kartu expedice určenou jen pro hru v pěti (nemá na rubové straně minci) a vraťte ji do krabice. Při hře v pěti tuto kartu vyložte lícem nahoru na stůl. Všechny ostatní karty pečlivě zamíchejte a vytvořte z nich dobírací balíček lícem dolů. Vedle něj ponechte vhodné místo, kde se bude v průběhu hry tvořit odhazovací balíček, sem se budou karty pokládat lícem nahoru. Každému hráči rozdejte po třech kartách lícem dolů – představují tři mince počátečního kapitálu. Svou zásobu mincí má každý hráč po celou dobu hry položenou před sebou na stole tak, aby všichni měli přehled, kolik má kdo peněz.

Poznámka k funkci karet Port Royal

Hrací karty v této hře jsou oboustranné. Na lícové straně se vyskytují postavy, lodě, výběr daní a expedice, rubová strana každé karty představuje jednu minci. Kdykoliv máte dostat nějaké mince, vezmete si příslušný počet karet z dobíracího balíčku a uložíte je do své zásoby rubem (tj. stranou s mincí) nahoru. Při placení mince odložíte do odhazovacího balíčku. Každou kartu budete nadále hrát tou stranou nahoru, jak jste ji dostali – mince jako mince a ostatní karty tak, jak bude popsáno dále. Není dovoleno, abyste své karty otáčeli a měnili tak peníze na něco jiného a opačně. Na lícovou stranu svých karet mincí se nedívejte. Teprve v odhazovacím balíčku skončí všechny karty opět lícem nahoru. Cíl hry je pomocí lodí získat co nejvíce peněz, za něž můžete najmout do svých služeb různé postavy, které vám zajistí trvalejší výhody. Kromě toho vám najatí služebníci přinesou body vlivu. Ty se dají také získat provedením expedic. Body vlivu jsou rozhodující pro dosažení vítězství ve hře.

Aktivní hráč otočí horní kartu z balíčku a vyloží ji na stůl – zahájí tak novou nabídku v přístavu. Poté se musí rozhodnout, zda bude v dobírání karet pokračovat. Takto může pokračovat tak dlouho, dokud se nerozhodne další dobírání ukončit, čímž zahájí fázi 2 svého tahu, nebo dokud v přístavu nezakotví druhá loď stejné barvy. Jak již bylo uvedeno výše, ve hře se vyskytují karty těchto 4 typů: Postavy, Lodě, Expedice a Vyběr daní. Je-li na otočené kartě postava, umístí ji aktivní hráč do nabídky v přístavu. Každá postava má nějakou schopnost, vyznačenou pomocí symbolů v horní části karty. V pravém horním rohu v symbolu je uvedeno, kolik bodů vlivu příslušná postava přináší. Význam symbolů schopností všech postav je popsán na poslední straně pravidel. Je-li na otočené kartě loď, může jí hráč dovolit zakotvit v přístavu (položí ji k ostatním kartám ležícím lícem nahoru na stole) – loď může být cenným zdrojem hotovosti. Hráč se však také může rozhodnout lodi v zakotvení v přístavu zabránit – odloží ji na odhazovací balíček. (Obvykle se tak děje v případě, že do přístavu míří druhá loď téže barvy.) K tomu však je zapotřebí, aby již měl ve svých službách nějaké námořníky nebo piráty.

Zabránit lodi v zakotvení v přístavu lze jen tehdy, pokud počet symbolů zkřížených šavlí na kartách postav ve vlastních službách dosahuje nebo převyšuje počet symbolů šavlí na právě otočené kartě lodi pokoušející se o zakotvení. Nemá-li hráč ve svých službách postavy s dostatečným počtem symbolů šavlí, nemůže lodi v zakotvení v přístavu zabránit a kartu musí vyložit na stůl k ostatním kartám. Zabránit v zakotvení lze jen lodi na právě otočené kartě – na lodi kotvící v přístavu již symboly šavlí nepůsobí. Lodi se symbolem lebky a hnátů nelze v zakotvení zabránit žádným způsobem. Postavám použitým k zabránění lodi v zakotvení se nic nestane – zůstávají dále ve službách příslušného hráče, lze je v témže tahu využít libovolně často. Příklad: Adam chce zabránit v zakotvení flautě se dvěma symboly . Vzhledem k tomu, že má ve svých službách Námořníka s 1 a Piráta se 2 (celkem tedy 3 ), snadno se mu to podaří. Flauta odplouvá do odhazovacího balíčku. Vaším úkolem je pomocí lodí získat co nejvíce peněz, za něž můžete najmout do svých služeb různé postavy, které vám zajistí trvalejší výhody. Kromě toho vám najatí služebníci přinesou body vlivu. Ty se dají také získat provedením expedic. Body vlivu jsou rozhodující pro dosažení vítězství ve hře. Hru začíná ten z hráčů, kdo jako poslední navštívil nějaký přístav. V každém tahu je jeden hráč na řadě, budeme mu říkat aktivní hráč. Jeho tah se skládá ze dvou fází, ovšem fáze 2 nemusí vždy nastat. Pokud však fáze 2 nastane, dostanou v ní i ostatní hráči možnost provést příslušnou akci. Poté se aktivním hráčem stává další hráč po směru hodinových ručiček.

Fáze tahu jsou:

  1. Objevování: aktivní hráč dobírá karty z dobíracího balíčku a vykládá je do přístavu

  2. Obchodování a najímání postav: možnost získání nějaké karty z přístavu do své zásoby

Je-li otočenou kartou karta expedice, vyloží se lícem nahoru na stůl – karty expedic se do nabídky v přístavu nepočítají, zůstávají ležet na stole, dokud je někdo nezíská. Získat kartu expedice (tj. provést expedici) je možné tak, že na odhazovací balíček ze své zásoby odložíte postavy se symboly odpovídajícími symbolům uvedeným ve spodní části karty expedice. Kartu expedice si poté uložíte do své zásoby a ještě získáte tolik mincí, kolik je uvedeno v jejím levém horním rohu. Expedici může provést jen aktivní hráč, a to kdykoli ve svém tahu (i v průběhu fáze 2) a v jednom tahu může provést i více expedic. Příklad: David chce získat kartu expedice se 2. Odloží na odhazovací balíček svého Mnicha ( ) a Všeuměla a vezme si kartu expedice. Navíc dostane 2 mince (2 karty z dobíracího balíčku rubem nahoru). Je-li otočenou kartou výběr daní, musí každý hráč, kdo má 12 nebo více mincí, odevzdat polovinu (lichý počet zaokrouhlený dolů, tedy „menší polovinu“) do odhazovacího balíčku. Podle toho, o jakou kartu výběru daní se jedná, dostane poté hráč s největším počtem symbolů šavlí, resp. s nejmenším počtem bodů vlivu jednu minci. V případě shody (i v případě, že žádný symbol šavlí nebo bod vlivu nemá nikdo z hráčů) dostanou všichni příslušní hráči po jedné minci. Poté se karta výběr daní odloží na odhazovací balíček a tah aktivního hráče pokračuje dále. 1 minci obdrží hráč s nejmenším počtem bodů vlivu. 1 minci obdrží hráč s největším počtem symbolů šavlí. 2 Po otočení jakékoliv karty může aktivní hráč otáčení karet ukončit a přejít do fáze 2 tahu – fáze obchodování a najímání postav. Pokud však je na otočené kartě loď stejné barvy, jaká se již v přístavu nachází, a hráč jí nemůže zabránit v zakotvení, má smůlu. Riskoval příliš, všechny karty z přístavu musí odhodit na odhazovací balíček a jeho tah je u konce (opakujeme, že karet expedic se to netýká).

Fáze 2 zcela odpadá. Každý hráč, včetně aktivního hráče, však dostane po 1 minci za každého Vtipálka ve svých službách. Aktivním hráčem se stává soused po levici a začíná svůj tah opět fází objevování. Dojde-li vám dobírací balíček, zamíchejte pečlivě všechny karty v odhazovacím balíčku a vytvořte z nich nový dobírací balíček. 2. Obchodování a najímání postav V této fázi si smí aktivní hráč vzít z přístavu 1 až 3 karty a po něm též po směru hodinových ručiček i každý další hráč po 1 kartě. Kolik karet si smí vzít aktivní hráč, je dáno počtem karet lodí různých barev v přístavu. Kotví-li v přístavu 0 až 3 lodi různých barev, smí si aktivní hráč vzít 1 kartu. Kotví-li v přístavu 4 různobarevné lodi, smí si vzít 2 karty. Jsou-li v přístavu lodi všech pěti barev, smí si aktivní hráč vzít až 3 karty. Karty se berou z přístavu jedna po druhé, takže výhody karty získané dříve je možno okamžitě využít při získávání karty další. Obchodování (= získání lodi) Vezměte si zvolenou loď z přístavu, přemístěte ji na odhazovací balíček a z dobíracího balíčku si vezměte počet mincí uvedený v horní části na kartě lodi. Příklad: Adam přemístí flautu z přístavu na odhazovací balíček a dostane 2 mince. Najmutí postavy Chcete-li si najmout postavu, zaplatíte náklady uvedené ve spodní části příslušné karty (mince odložte na odhazovací balíček) a kartu postavy přemístíte z přístavu do své zásoby. Od tohoto okamžiku můžete využívat schopnosti postavy. Příklad: David si najme námořníka. Zaplatí 3 mince a kartu námořníka umístí do své zásoby na stole.

Poté, co si aktivní hráč vzal 1 až 3 karty, mohou si soupeři postupně v pořadí po směru hodinových ručiček stejným způsobem také vzít po jedné kartě z nabídky v přístavu. Kdo si kartu vezme, musí však aktivnímu hráči zaplatit 1 minci. Jedná-li se o loď, je možné zaplatit i mincí právě získanou díky této lodi. Jakmile dostali všichni příležitost vzít si kartu z přístavu, všechny případně zbylé karty odhoďte na odhazovací balíček. Může se ovšem také stát, že karet v nabídce nebude dost pro všechny hráče. V takovém případě vyjdou někteří naprázdno. Na řadu přichází další hráč, který začne svůj tah opět fází objevování. Příklad: Aktivním hráčem je Adam. V první fázi otočí a umístí do přístavu 5 karet. 4 z nich jsou různobarevné lodě, takže si smí vzít z přístavu 2 karty. Nejprve si vezme jednu loď, za což dostane 2 mince. Peníze hned utratí a najme si jedinou postavu v nabídce. David si vezme jednu ze zbylých lodí, dostane příslušný obnos v mincích a jednu z nich zaplatí Adamovi. Ostatní hráči si karty brát nechtějí, takže obě zbylé karty lodí jsou odhozeny na odhazovací balíček. 

Závěrečná fáze hry začne v okamžiku, kdy některý z hráčů dosáhne 12 bodů vlivu (pomocí postav ve svých službách a provedených expedic). Dokončí se ještě celé kolo partie hry tak, aby všichni absolvovali stejný počet tahů – posledním aktivním hráčem je soused po pravici začínajícího hráče. Nyní se určí vítěz – je to hráč, jenž dosáhl největšího počtu bodů vlivu. V případě shody rozhoduje počet mincí, které hráčům po ukončení hry zbyly. Trvá-li stále shoda, končí partie remízou. Závěrečná fáze může alternativně začít v okamžiku, kdy některý z hráčů dosáhne 12 bodů vlivu a zároveň provedl alespoň jednu expedici. Kolo se dohraje jako v předešlém případě, jen vítězem je ten z hráčů, kdo má nejvíce bodů vlivu a zároveň provedl alespoň jednu expedici. Postup v případě shody zůstává beze změny.

Ze studnice vědění čerpal: Tomáš Zahálka

Víte, že když zakoupíte Mindok hra Port Royal  na Dudlu.cz, tak tím podporujete Nadační fond Radost dětem, kam každoročně darujeme 20 % z celkového zisku? Padne-li vám do oka nějaká hračka nebo dětské zboží, můžete jedním nákupem udělat hned dvojitou radost. A pokud jste si u nás Port Royal nevybrali, tak se nic neděje a budeme moc rádi, když nám nemocné děti pomůžete podpořit přímo přes transparentní účet nadačního fondu, který podporuje i hokejista Tomáš Plekanec a tenistka Lucie Šafářová. Každá korunka se počítá a i malý krok pro vás, může být velkým krokem pro někoho jiného.

Už máte vybráno a chcete ušetřit? Využijte dopravu zdarma od 2 000 Kč, získejte dárek k nákupu od 1 000 Kč a nebo si přečtěte pár našich dalších tipů jak ušetřit peníze

 

1979 položek celkem
SMĚR Hra 15 (hlavolam přesouvačka) 2 barvy
89 Kč

Směr Hra 15 hlavolam přesouvačka Přesouvačka je jednoduchou hrou do kapsy, která dokáže probrat mysl pro logickou úvahu třeba i na cestách. Cílem je přesunout čísla v krabičce...

Kód: DS38493284
Erotická karetní hra - Sex Sex Sex
210 Kč

Specifikace produktu: Určeno pro dospělé 18+ Materiál: papír Rozměr balení: 10,4x2,6x6,9 cm Hmotnost balení: 126 g

Kód: DS34012507
Toaletní papír SUDOKU
83 Kč

Toaletní papír, na kterém je natištěno sudoku. Je ideálním dárkem pro všechny fanoušky sudoku. Kdo by nechtěl strávit svou chvilku na toaletě takto příjemným způsobem. Na každém...

Kód: DS39364834
Bigjigs Toys Vkládací puzzle domácí zvířátka
229 Kč

Rozměry: 19,8x19,8x3 cm Věk: 12m+ Materiál: dřevo

Kód: DS76818707
Bigjigs Toys Dřevěná barevná mozaika
546 Kč

Rozměry: 18x18x13,5 cm Věk: 3+ Materiál: dřevo Obsahuje 250 dílků

Kód: DS41330270
Kostky hrací s kelímkem
81 Kč

Hrací kostky s kelímkem. Obsahuje šest kostek, kelímek a návod na hraní. Vyrobeno z plastu. Baleno v igelitovém sáčku. Věk 7+

Kód: DS91464975
Hlavolam Intellect Ball 208 překážek
366 Kč

Dejte dětem do rukou tuto chytrou hračku, aby procvičovali svou zručnost a myšlení. Inteligentní koule má 208 překážek, kterými musíte dostat kuličku do cíle. Díky tomuto...

Kód: DS83841326
Kouzelné Matchbox dřevěné hlavolamy
119 Kč

Pro chytré hlavy! Potrap si hlavu s 3D hlavolamem a vyzkoušej svoji bystrost v šesti dostupných variantách! Skvělá hračka na odreagování a potrápení mozkových závitů. Tyto...

Kód: DS76202049
Rubikova kostka
Rubikova kostka
Skladem (55 ks)
99 Kč

Populární hlavolam Rubikova kostka, určitě každý zná. Také jste si kdysi lámali hlavu nad tímto složitým a záludným hlavolamem? Vzpomínáte, jak bylo těžké dostat všechny stejné...

Kód: DS18247196
Betexa Pexetrio Státy světa
249 Kč

Pexetrio STÁTY SVĚTA je zábavná hra inspirovaná pexesem, která děti zároveň i vzdělává. Děti se naučí poznávat vlajky, mapky a stavební památky stejného státu podle hesla „škola...

Kód: DS18197408
Domino - Klasik
Domino - Klasik
Skladem (659 ks)
99 Kč

Věk: 5+ | Rozměr kamene: 3 x 2 cm | Klasické domino - hráč přiřazuje kameny se stejnými symboly k sobě až do vyčerpání kamenů.

Kód: DS99399639
Magnetické oblékání
Magnetické oblékání
Skladem (100 ks)
102 Kč

Panenka s oblečením na magnety. Panenka se postaví na stojánek a pomocí magnetů ji lze oblékat různé šaty. Rozměry balení cca 28 x 21 cm. Věk 3+

Kód: DS24950775
Hra Krtek pojď si hrát
Hra Krtek pojď si hrát
Skladem (100 ks)
228 Kč

Krtek přináší radost i dětem,které ještě neumějí počítat.Hra Pojď si hrát,zpřístupňuje klasické Člověče,nezlob se našim nejmenším. Hra obsahuje:1herní plán, 16 figurek ve 4...

Kód: DS56436284
Bigjigs Toys Vkládací puzzle safari
224 Kč

Rozměr: 30x22,5x1,7 cm Věk: 3+ Materiál: dřevo

Kód: DS56810122
Hra Člověče velké
Hra Člověče velké
Skladem (100 ks)
179 Kč

Hra Člověče, nezlob se. Klasika která pobaví každého! Úkolem každého hráče je projít se svými figurkami po směru šipky na herním plánu celou cestu až na cílová pole.Hráč, který...

Kód: DS67957524
Dostihy a sázky JUNIOR
Dostihy a sázky JUNIOR
Skladem (36 ks)
424 Kč

Dětská varianta nejúspěšnější české hry Dostihy a sázky s přizpůsobenými pravidly pro děti. Hráči nakupují své poníky a další potřebnou koňskou výbavu. Během hry se nenásilně...

Kód: DS89624313
Hlavolam Intellect Ball 100 překážek
179 Kč

Darujte svému dítěti hračku a zároveň pomůcku pro rozvoj motorických schopností, inteligence a koordinace. Inteligentní koule 100 překážek je skvělá zábava pro Vaše děti. Tato...

Kód: DS77669509
Hra piškvorky
Hra piškvorky
Skladem (100 ks)
260 Kč

Plastová stolní hra piškvorky. Cílem hry je umístit vodorovně, svisle (či šikmo) vedle sebe čtyři žetony. Komu se to podaří, vyhrává. Rozměr balení cca 27 x 27 x 5 cm. Věk 5+

Kód: DS59753469
Betexa Pexetrio Stromy
Betexa Pexetrio Stromy
Skladem (1 ks)
249 Kč

Pexetrio STROMY je zábavná hra inspirovaná pexesem, která děti zároveň i vzdělává. Děti se naučí pojmenovat různé druhy stromů, poznávat jejich plody a listy podle hesla „škola...

Kód: DS91973235
Mikádo velké v dřevěné krabičce
129 Kč

Rozměr: 26x5,5x3,5 cm Oblíbená hra pro celou rodinu, která vás zabaví na celé hodiny. Hra spočívá v tom, že se postupně vyndavají špejle v barvě, kterou si každý hráč zvolí na...

Kód: DS81328001
Hra Dostihy a sázky - nové
685 Kč

Je učena především starším dětem a dospělým hráčům. Každý hráč je majitelem stáje. Cílem hry je co nejlépe investovat svěřené prostředky do koní a dostihů tak, aby stáj získala...

Kód: DS42635718
Věž elektronická hra s časovačem
669 Kč

Napínavá hra pro celou rodinu. Hráči hází kostkou. Každé kolo postupně vytahují z věže hrací kameny s barvou, která odpovídá barvě na hrací kostce. Kámen, který vytáhnou, položí...

Kód: DS25029060
Bigjigs Toys Dřevěné domino safari
288 Kč

Rozměry dílku: 8x4x0,3 cm Počet dílků: 28 Věk: 12m+ Materiál: dřevo

Kód: DS42015883
Bigjigs Toys Dřevěná mozaika barevná
234 Kč

Rozměry: 20x1x20 cm Věk: 1,5+ Materiál: dřevo

Kód: DS87494564
Kuličková dráha
Kuličková dráha
Skladem (100 ks)
303 Kč

Plastová kuličková dráha slibuje spoustu zábavy. Obsahuje různé zábavné prvky jako mlýnské kolo nebo skluzavky. Rozměry balení cca 21 x 28 x 7,5 cm. Celkem 80 dílků. Věk 3+

Kód: DS54421789
Expedice příroda: 50 našich lesních zvířat
311 Kč

Díky kartám v této krabičce zvládnete hravě určit 50 zvířat, žijících ve volné přírodě. Na kartách najdete kvízovou otázku, názornou ilustraci, základní informace a také několik...

Kód: DS39197100
Expedice příroda: 50 květin
311 Kč

Díky kartám v této krabičce zvládnete hravě určit 50 našich květin. Na kartách najdete kvízovou otázku, názornou ilustraci, základní informace a také několik zajímavostí....

Kód: DS31275787
Betexa Pexetrio Zvířecí rodinky
249 Kč

Pexetrio jsou didaktické a zábavné hry, při kterých se naučíte rozpoznávat různé zabarvení a podobu samce, samice a mláděte u jednotlivých zvířecích druhů. Pexetrio ZVÍŘECÍ...

Kód: DS52867801
Kanasta standard
Kanasta standard
Skladem (51 ks)
113 Kč

Kanasta je skutečnou herní klasikou. Ovšem karty, které jsou na ni potřeba, si klidně rády odskočí i na partičku bridge, rummy či například pokeru. Z balíčku na vás vykoukne 108...

Kód: DS25832429
Domino "Rally", 200 dílů
699 Kč

Věk: 4+ | Rozměr barevného dílku: 58x24x8 mm | Obsahuje 200ks. Postav kreativně dráhu, tak aby spadly všechny kameny. Možno postavit i ruzná přemostění. Skvělá hra nejen pro...

Kód: DS14074449
Alkoholová ruleta
Alkoholová ruleta
Skladem (1 ks)
351 Kč

Chcete si na párty užít opravdovou legraci? Vyzkoušejte s přáteli alkoholovou ruletu a pobavte se třeba až do němoty. U společenské hry se zajisté nebudete nudit. Každý zná...

Kód: DS34529000
Zlaté hrací karty
Zlaté hrací karty
Skladem (3 ks)
389 Kč

Zlaté hrací karty na Dudlu.cz udělá radost jako dárek s orientačními parametry: Hračka, Dárek, Kvalitní, Levné, Žlutá, Zlatá, Dítě Black Friday, Den dětí, Narozeniny, Svátek,...

Kód: DS32474041
Petit Collage Oboustranné puzzle pod mořem
284 Kč

Rozměr balení: 17x17x4 cm Rozměr: 36x29 cm Věk: 5+ Materiál: úložné pouzdro 100% recyklovaná polyesterová tkanina, papír s certifikací FSC Počet dílků: 49 ks

Kód: DS21308219
Bigjigs Toys Vkládací puzzle ovoce
356 Kč

Rozměr: 30x22,5x2,1 cm Věk: 12m+ Materiál: dřevo

Kód: DS95109730
Betexa Pexetrio Plus Savci
279 Kč

Pexetrio SAVCI je zábavná hra inspirovaná pexesem, která děti zároveň i vzdělává. Děti se naučí různá zvířata, poznávat jejich stopy v jejich prostředí a jejich potravu podle...

Kód: DS41267751
Dřevěný hlavolam
Dřevěný hlavolam
Skladem (280 ks)
155 Kč

Chcete zabavit své děti? Potrapte jim hlavičku tímto dřevěným hlavolamem, který pomáhá k trénování trpělivosti! Zábava zaručena na dlouhé hodiny i dny! Podaří se vám jej...

Kód: DS19892470
Granna Příšerky ze skříně
389 Kč

Večer vypadá svět úplně jinak. Na zdech se objevují tajemné stíny, pod postelí číhají strašidla a příšerky… Nemůžete usnout? Bojíte se příšerek? Začněte hrát a zažeňte je zpět...

Kód: DS13745833
Dřevěný labyrint - čísla
196 Kč

Nechte děti procvičit se v motorice a soustředěnosti.

Kód: DS21091205
Bigjigs Toys Žebříky a hadi 2
319 Kč

Rozměry balení: 29,5x4x29,5cm Rozměry: 28x28x1 cm Věk: 3+ Materiál: dřevo

Kód: DS80708605
Dětské puzzle - hasiči
90 Kč

Obsah balení: 1x dětské puzzle v kufříku Technická specifikace: Rozměry sestaveného puzzle: 13,8 x 22,5 cm Rozměr plechového kufříku: 13 x 8 cm Materiál: papír Počet dílků:...

Kód: DS75567798
Šachy magnetické
Šachy magnetické
Skladem (100 ks)
277 Kč

Plastové šachy. Obsahuje hrací plochu o rozměru cca 27 x 27 cm. Rozměry balení cca 27,5 x 14 x 4 cm. Věk 3+

Kód: DS18560435
Betexa Harry Potter Turnaj tří kouzelnických škol Kód: DS89254323
Dřevěné domino - domácí zvířata
229 Kč

Dřevěné domino s domácími zvířátky. Rozměr jednoho dílku cca 7 x 3,5 x 0,5 cm. Baleno v krabičce, která slouží jako úschovný box pro domino. Rozměry balení cca 21 x 19 x 4,5 cm....

Kód: DS29765683
Expedice příroda: 50 plodů našich zahrad a polí
311 Kč

S kartami v této krabičce zvládnete snadno určit 50 plodů rostoucích kolem nás. Ideální průvodce pro všechny milovníky přírody! Věk 6+

Kód: DS18299560
EscapeWelt Dřevěný hlavolam Fort Knox Pro  + Dárek zdarma
1 199 Kč

Rozměry:12x10x11,5 cm Věk: 14+ Materiál: dřevo Vyrobeno v EU

Kód: DS25429386
Betexa Pexetrio Dinosauři
249 Kč

Pexetrio DINOSAUŘI je zábavná hra inspirovaná pexesem, která děti zároveň i vzdělává. Děti se naučí poznávat různé dinosaury a rozlišovat je pomocí jejich typických znaků podle...

Kód: DS56549922
Betexa Pexetrio Záchranáři
249 Kč

Pexetrio ZÁCHRANÁŘI je zábavná hra inspirovaná pexesem, která děti zároveň i vzdělává. Děti se naučí poznávat různé záchranářské profese, rozeznat jejich typické oděvy, techniku...

Kód: DS87837654
Betexa Pexetrio Plus Ptáci
279 Kč

Pexetrio PTÁCI je zábavná hra inspirovaná pexesem, která děti zároveň i vzdělává. Děti se naučí poznávat různé ptáky, jejich hnízda s vejci a jejich letovou podobu podle hesla...

Kód: DS39465222
Kruh "Rybolov" - magnetická hra
299 Kč

Věk: 3+ | Rozměry: 30 x 23 cm | Barevné dřevěné rybičky mají v sobě kovový dílek, za který je ulovíte magnetickou udicí. Hra je vhodná na procvičování motoriky a trpělivosti.

Kód: DS15516842
Motorický labyrint s kuličkami
399 Kč

Věk: 3+ | Rozměr: 27 x 27 x 7 cm | | Motorický hlavolam s kuličkami rozvíjí smysl pro logiku a kombinatoriku. Úkolem dítěte je umístnit barrevné posuvné korálky tak, jak je...

Kód: DS16482618
Puzzle - Mapa Evropy, 160 ks - CZ
299 Kč

Milujete cestování a skládání puzzle? Pak je tato mapa Evropy přesně pro vás. Zeměpisné puzzle pro děti s mapou Evropy a ilustracemi v podobě světových památek a turisty...

Kód: DS88281133
Mars: Teraformace Big Box  + Dárek zdarma
ZDARMAZDARMA
4 186 Kč

Definitivní řešení, kam uložit hru se všemi jejími rozšířeními. V této velké a pevné krabici najdete přes 90 trojrozměrných dílků herního plánu a dalších figurek, čímž povýšíte...

Kód: DS76349578
Small foot Dřevěná hra Bingo  + Dárek zdarma
DÁREK ZDARMA
1 704 Kč

Rozměry: 44x17 cm Věk: 6+ Materiál: dřevo, kov, papír

Kód: DS69999006
Magnetické tangramy v plastové krabici
309 Kč

Pěnové magnetické tangramy v praktické plastové krabičce. Balení obsahuje 148 kusů. Rozměry balení cca 30 x 21,5 x 4,5 cm. Věk 3+

Kód: DS61650551
Bigjigs Toys Člověče nezlob se!
309 Kč

Rozměr: 28x28x0,8 cm Věk: 3+ Materiál: dřevo

Kód: DS64379789
Dřevěné puzzle se vzkazem
87 Kč

Darujte puzzle s tajným vzkazem a potěšte tak někoho, koho máte rádi nebo na kom Vám záleží. Ideální jako dárek k narozeninám, svátku, anebo třeba i jen tak.   Krásné dřevěné...

Kód: DS64297973
Bigjigs Toys Logik
Bigjigs Toys Logik
Skladem (722 ks)
405 Kč

Rozměry: 18,5x28x18,5 cm Rozměry balení: 28,5x4x19,5 cm Věk: 3+ Materiál: dřevo

Kód: DS11605614
Bigjigs Toys Podlahové puzzle Noemova archa 48 dílků
410 Kč

Rozměry: 58x40x0,5 cm Věk: 3+ Materiál: dřevo

Kód: DS19688584
Bigjigs Toys Veselá hra s broučky
311 Kč

Rozměr: 27,5x27,5 cm Věk: 3+ Materiál: dřevo

Kód: DS98628075
Bigjigs Toys Vkládací puzzle krokodýl s čísly
447 Kč

Rozměry: 42,5x16x1,95 cm Věk: 3+ Materiál: dřevo Počet dílů: 10 ks

Kód: DS99169641
Nahoru
Další produkty