Pandemic

1 položek celkem
Pandemic: Stav ohrožení
683 Kč

Pandemic: Stav ohrožení může udělat velkou radost jako dárek, který na Dudlu.cz splňuje parametry: Společenská hra, Pandemic, Levné, Zvířátko, Black Friday,

Kód: DS90397097

Desková hra Mindok Pandemic

Ty a tvoji spoluhráči jste členové vysoce expertního týmu pro boj proti infekcím, který vede svoji bitvu proti čtyřem smrtícím nemocem. Budete cestovat po celém světě, léčit propukající epidemie a zároveň se snažit vynaleznout na ni lék. Musíte spolupracovat a každý využívat svých předností, abyste zabránili chorobám zlikvidovat svět. Čas běží, nemoci propukají naplno a šíří se rychlostí moru. Stihnete nalézt léky včas? Osud lidstva je ve vašich rukách! Pandemic je kooperativní hra. Ty a tvoji spoluhráči jste členy týmu pro boj proti nemocím, spolupracujete spolu na vynalézání léku a zabraňujete dalšímu šíření chorob. Každý v týmu máte unikátní roli se speciálními schopnostmi. Pokud je budete chytře využívat, zvýšíte tím svoji šanci na výhru. Cílem je zachránit lidstvo vynalezením léků na čtyři choroby, které hrozí zničit planetu. Pokud nebudete schopni vynalézt léky včas, situace se vymkne kontrole a planetu již nepůjde zachránit – hra skončí porážkou všech z vás. Jste schopni zachránit lidstvo?

Pravidla hry Pandemic:

 1. Umístěte hrací plán doprostřed stolu tak, aby na ni všichni dosáhli.

 2. Zamíchejte karty rolí a rozdejte po jedné každému hráči. Každý hráč si vezme figurku odpovídající barvy a umístí ji do Atlanty. Vraťte přebytečné karty rolí a figurky zpět do krabice.

 3. Umístěte jednu výzkumnou stanici do Atlanty a zbytek poblíž hracího plánu.

 4. Položte žeton šíření na pole „0“ ukazatele míry šíření, žeton míry infekce na první pole ukazatele míry infekce (s číslem 2) a čtyři žetony léků poblíž políček objevených léků na hracím plánu.

 5. Oddělte od sebe jednotlivé kostky dle barev nemoci a udělejte z nich čtyři hromádky.

 6. Vyjměte 6 karet epidemií z balíčku hracích karet a pro nyní je odložte.

 7. Zamíchejte zbytek hracích karet (s modrým rubem) a rozdejte je hráčům: Hra 4 hráčů: 2 karty každý, Hra 3 hráčů: 3 karty každý, Hra 2 hráčů: 4 karty každý
 1. Rozdělte zbytek hracích karet do kupek dle toho, jak těžkou úroveň hry budete chtít hrát. Snažte se dělat kupky stejně velké. Pro Začátečnickou hru rozdělte karty do čtyř kupek (takto to udělejte první hru). Pro Normální hru rozdělte karty do pěti kupek. Pro Hrdinskou hru rozdělte karty do 6 kupek (hrajte jakmile již zvládáte normální hru)
 1. Do každé kupky zamíchejte kartu epidemie. Postavte je na sebe a vznikne tak lízací balíček (pokud se vám nepodařilo karty rozdělit rovnoměrně, postavte větší kupky nahoru a menší dolů). Vraťte zbývající karty epidemií zpět do balíčku.

 2. Zamíchejte infekční karty (se zelenými ruby) a položte je na desku – tvoří lízací balíček infekcí

 3. Umístěte na desku počáteční kostky nemocí:

  1. Vezměte tři svrchní karty z infekčního lízacího balíčku a umístěte je lícem nahoru vedle něj – tvoří odkládací balíček infekcí. Za každou kartu umístěte 3 kostky nemoci odpovídající barvy do znázorněného města.
  2. Vezměte tři další karty a udělejte to samé, pouze se dvěma kostkami.
  3. Vezměte tři poslední karty a udělejte opět to samé, ale přidejte pouze jednu kostku.

 4. Hráč, který byl naposledy nemocný, je začínajícím hráčem.

Hráči se po směru hodinových ručiček střídají při provádění tahů dokud hra neskončí. V každém tahu hráč, který je na řadě musí:

 1. Odehrát čtyři akce
 2. Přibrat si do ruky dvě hrací karty
 3. Odehrát roli tzv. infektora

Po odehrání role infektora hráčův tah skončil a hraje hráč po jeho levici.

AKCE: Hráč má v každém tahu 4 akce. Hráč si může vybrat kteroukoliv ze základních či speciálních akcí a utratit jednu ze svých akcí za její zahrání. Daná akce může být za tah využita i vícekrát, nicméně pokaždé stojí hráče jednu z jeho akcí. Role hráče (dle karty rolí) mu umožňuje využívat unikátních dovedností, které jsou s ní spojeny. Hráči mohou též akci vynechat (passovat), pokud nemají co dělat, popřípadě pokud se jim to hodí. Nevyužité akce však nelze převést do dalšího tahu.

ZÁKLADNÍ AKCE

Přejezd (či převoz lodí): Přesuň figurku do přilehlého města. Města jsou přilehlá, pokud jsou spojena červenou linkou. Červené linky, které jsou ven z hracího plánu pokračují na jeho druhé straně do daného města (například Sydney a Los Angeles jsou považovány za přilehlá města)

Přímý let: Zahraj kartu z ruky a přesuň se do vyobrazeného města. Odlož tuto kartu na odkládací balíček.

Charterový let: Zahraj kartu odpovídající městu, ve kterém právě stojíš, a přesuň se do libovolného města na mapě. Odlož kartu na odkládací balíček.

Let raketoplánem: Pokud je tvá figurka ve městě s výzkumnou stanicí, můžeš ji „zadarmo“ přemístit do jiného města s výzkumnou stanicí (detaily o výzkumných stanicích následují níže).

Vynechání akce (Pass): Hráč se může též rozhodnout v rámci své akce nedělat nic. Stojí ho to jednu akci.

Dispečer může pohybovat v rámci svého tahu figurkami ostatních hráčů (využívajíc jakékoliv ze základních akcí), jako by byly jeho vlastní. Může též utratit akci za to, že přesune figurku do kteréhokoliv města, kde již některá další figurka stojí. Může však pohybovat figurkami ostatních hráčů pouze v případě, že mu to dovolí. Poznámka: Při charterovém letu musí dispečer zahrát kartu odpovídající městu, kde stojí figurka, kterou si přeje pohnout.

SPECIÁLNÍ AKCE

Postavení výzkumné stanice: Stavění výzkumných stanic tvému týmu pomáhá pohybovat se z místa na místo. Výzkumné stanice jsou též nutné pro vynalézání léků. Zahraj kartu odpovídající městu, ve kterém právě stojí tvá figurka a umísti do tohoto města výzkumnou stanici. Odlož kartu na odkládací balíček. Pokud již nezbývá žádná výzkumná stanice v zásobě, vezmi jednu z již umístěných výzkumných stanic a přemísti ji do města, kde právě stojí tvá figurka.

Operační expert nepotřebuje zahrát kartu odpovídající městu, kde právě stojí, aby postavil výzkumnou stanici. Jednoduše utratí akci za přidání výzkumné stanice do města, kde právě stojí.

Vynalézt lék: Jakmile váš tým vynalezne všechny čtyři léky, vyhráváte! Pokud tvoje figurka stojí ve městě s výzkumnou stanicí, odlož pět karet stejné barvy a vynalezneš lék na odpovídající chorobu. Vezmi žeton léku a umísti ho (symbolem lahvičky nahoru) na příslušné místo na hracím plánu, aby bylo označeno, že nemoc byla vyléčena. Odlož použité karty na odkládací balíček.

Vědec potřebuje pouze čtyři karty jedné barvy, aby vyléčil příslušnou chorobu v rámci akce vynalézání léků.

Léčit nemoc: V průběhu hry budete muset nemoci též léčit, abyste si zajistili dostatek času na vynalézání léků. Odstraň kostku nemoci z města, kde právě stojí tvoje figurka (každá odstraněná kostka stojí jednu akci). Umístěte odstraněnou kostku zpět do zásoby vedle hracího plánu. Pokud hráči vynalezli lék, místo jedné odstraní všechny kostky z příslušného města v rámci jedné akce. 

Vymícení choroby: Pokud jste již vynalezli lék a všechny kostky dané barvy byly odstraněny z hracího plánu, otočte žeton léku na stranu znázorňující západ slunce. Od tohoto okamžiku nebudou mít karty otočené v rámci části tahu Injektor na hru žádný vliv. Vezměte všechny kostky dané barvy a vraťte je do krabice – do konce hry již nebudou použity.

Medik může odstranit všechny kostky jedné barvy (místo jedné kostky) v rámci své akce léčení nemoci. Pokud již byl vynalezen lék a medik se nachází v městě s kostkami příslušné barvy, může je okamžitě odstranit. Tato unikátní schopnost funguje v průběhu všech hráčových tahů a nestojí ho žádné akce.

Sdílení znalostí: Někdy je pro jednoho hráče složité sesbírat dostatek karet na vynalezení léku. V tomto případě může být sdílení znalostí (ačkoliv složité na provedení) užitečné. Přemístěte kartu od jednoho hráče ke druhému. Každá karta stojí jednu akci. Figurky obou hráčů musí stát ve stejném městě a hráči si mohou předat pouze kartu města, ve kterém právě oba stojí (Například pokud oba stojíte v Moskvě, pouze karta Moskva může být předána jedním hráčem druhému). Pokud má jeden z hráčů po předání v ruce více jak sedm karet, přebytečné karty musí být okamžitě odloženy na odkládací balíček.

Výzkumník může spoluhráči předat jakoukoliv kartu v rámci akce sdílení znalostí. Není omezen předáváním karty města, ve kterém obě figurky stojí, jak je tomu u ostatních hráčů. Tato možnost se vztahuje pouze na předání karty spoluhráči – pokud by chtěl výzkumník kartu obdržet, vztahují se na něj stejná omezení jak na ostatní hráče. Výzkumník může této schopnosti použít v průběhu tahu kteréhokoliv hráče. 

BRANÍ KARET: 

Po odehrání akcí si hráči musí líznout dvě karty z balíčku hracích karet a přidat je do ruky. Pokud je v rámci toho tažena karta epidemie, místo aby ji vzal do ruky následujte pravidel níže. Po líznutí karet následuje odehrání fáze Infektora (též viz níže) Pokud v balíčku již není dostatek karet na to, aby si hráč mohl dolíznout, hra okamžitě končí porážkou všech hráčů!!!

Speciální karty událostí: Balíček hracích karet obsahuje několik speciálních karet. Tyto mohou být zahrány kdykoliv (i v průběhu tahu spoluhráče) a není na ně potřeba akce. Když speciální kartu zahrajete, následujte instrukce na ní a poté ji odložte na odkládací balíček.

Limit počtu karet: Hráči mohou mít v ruce maximálně sedm karet. Pokud počet karet v ruce toto číslo přesáhne v důsledku lízání karet (nebo sdílení znalostí), hráč musí ihned přebytečné karty odhodit na odkládací balíček. Hráč si může vybrat, kterou kartu odloží. Hráč může též zahrát speciální kartu (i tu, kterou si právě lízl) a redukovat tak počet karet na sedm.

Sdílení informací o kartách: Hráči mohou v průběhu hry otevřeně diskutovat strategii, ale stejně jako v reálném životě nemají přístup ke všem informacím. Aby se navodila tato situace, v Normální a Hrdinské verzi hry není hráčům povoleno hrát s otevřenou rukou a ukazovat ostatním své karty. Hráči však mohou spoluhráčům ústně sdělit, které karty v ruce drží. V Začátečnické hře toto omezení neplatí a hráči mohou hrát s otevřenou rukou. Protože je Pandemic zkouškou kooperace (a nikoliv paměti), hráči mohou kdykoliv kontrolovat obsah obou odkládacích balíčků.

EPIDEMIE: Kdykoliv se hráč lízne kartu epidemie, odhodí ji na odkládací balíček a udělá následující:

 1. Zvýší úroveň infekce – posuňte žeton infekce o jedna na ukazateli míry infekce

 2. Infikuje – Vezme spodní kartu z lízacího balíčku infekcí a umístí 3 kostky do města na ní zobrazeného, pak kartu umístí na odkládací balíček infekcí. Poznámka: Žádné město nemůže obsahovat více než tři kostky jedné barvy. Pokud by epidemie způsobila, že by město přesáhlo tento limit, přebytečné kostky se vrátí do zásoby a dojde k šíření choroby (více níže)

Pokud není v zásobě dostatek kostek, aby mohly být přidány na hrací plán, hra okamžitě končí prohrou všech hráčů!

 1. Zvýší intenzitu infekce– Vezměte odkládací balíček infekcí, pořádně jej zamíchejte a položte jej navrch na lízací balíček infekcí (Nemíchejte karty od lízacího balíčku)

HRANÍ INFEKTORA

Vezměte tolik karet z lízacího balíčku infekcí, kolik odpovídá současné míře infekce a přidejte po jedné kostce odpovídající barvy do každého města. Vyhodnoťte karty v takovém pořadí, v jakém jste je lízli. Pokud by město mělo barvu nemoci, která již byla vymýcena, kostku nepřikládejte. Pokud město již obsahuje tři kostky choroby stejné barvy, jaká má být přidána, kostka se nepřikládá a dojde k šíření nemoci.

Jak se hraje Pandemic: Příklad

Brian hraje infektora, aby dokončil svůj tah. Ukazatel míry infekce je na „3“, takže bere 3 karty – Soul, Paříž a Alžír. Červená choroba byla již dříve vymýcena, takže Soul Brian ignoruje. Modrá a černá ale stále jsou hrozbou, takže Brian musí do obou zbývajících měst přidat po jedné kostce (přestože černá byla již vyléčena, může se dále šířit!). Brian přidá modrou kostku do Paříže, ve které jsou nyní kostky dvě. Alžír už ale tři černé kostky má, takže není kam kostku přidat a nemoc se šíří! (viz hned následující odstavec)

Šíření nemoci: K šíření dojde, pokud má hráč přidat kostku nemoci do města, které již obsahuje tři kostky nemoci téže barvy. Pokud se tak stane, místo přidání čtvrté kostky se nemoc šíří do přilehlých měst.

Řetězová reakce: Pokud by kterákoliv z nově přidaných kostek způsobila, že počet kostek téže barvy by v přilehlém městě přesáhl tři, způsobí to řetězovou reakci. Každé město však v rámci této řetězové reakce může šířit chorobu dál jen jednou.

Pokaždé, když dojde k šíření nemoci, posuňte žeton šíření o jedna na ukazateli šíření nemoci. Pokud počet šíření dosáhne osmi (žeton se dostane na symbol lebky), hra okamžitě končí porážkou všech hráčů. Stejně tak hráči prohrají, pokud není v zásobě dostatek kostek, které by bylo možno na hrací plán přidat.

Jak se hraje Pandemic: Příklad

V Alžíru došlo k šíření nemoci. Brian musí položit černé kostky do všech přilehlých měst: Madridu, Paříže, Istanbulu a Káhiry. Káhira má bohužel též již tři černé kostky a proto přidávaná kostka způsobí řetězovou reakci (Poznámka: Madrid má nyní též více než tři kostky, nicméně nemá více než tři od stejné barvy, takže k reakci nedochází).

Brian tak musí přidat po jedné černé kostce též k městům přilehlým ke Káhiře. Již nepřidává kostku do Alžíru (protože žádné město nemůže šířit nemoc během řetězové reakce více než jednou), ale musí přidat jednu do Istanbulu (který má nyní tři) a dalších měst, která se na obrázek nevešla. Naštěstí pro Briana a jeho spoluhráče v žádném z těchto měst nedochází k šíření. Brian posune žeton na ukazateli šíření o dvě políčka, protože tento tah došlo ke dvěma šířením. Brian odloží všechny tři karty a ukončí tak svůj tah. Konec tahu: Jakmile jsou vyhodnoceny všechny karty infekcí, umísti je na odkládací balíček infekcí. Tvůj tah skončil. Hraje hráč po tvé levici.

KONEC HRY

PORÁŽKA

Hra okamžitě končí při splnění jedné z následujících podmínek:

 1. Hráč má přidat kostku nemoci na hrací plán, ale v zásobě již žádné nezbyly.

 2. Nastane osmé šíření nemoci (žeton se na ukazateli šíření dostane na lebku).

 3. Nezbývají již žádné karty v balíčku hracích karet a hráč si musí líznout.

VÍTĚZSVÍ:

Hráči kolektivně vyhrají, pokud se jim podaří nalézt lék na všechny nemoci (modrá, žlutá, červená i černá). Hráči nemusí vyléčit všechna města, aby vyhráli. Vítězí v okamžiku, kdy je vynalezen čtvrtý a poslední lék.

UKÁZKOVÝ TAH

Ve hře již uplynulo několik tahů a řada je nyní na Brianovi (vědec – bílá figurka). Brian je právě v Manile. Dříve ve hře již byla vymýcena červená nemoc. Jane je operační expert (zelená figurka) a ve svém tahu postavila poblíž v Chennai výzkumnou stanici. Brianův tah začíná.

Akce 1: Žlutá nemoc se rozšířila do Manily a Brian se rozhodne ji léčit. Stráví tak svoji první akci léčením nemoci a odstraní jednu žlutou kostku.

Akce 2: Poté, co probral svoje karty s Jane, vymyslel Brian plán, ale musí letět do Chennai, aby ho mohl realizovat. Naštěstí má v ruce kartu Manila, a tak ji může použít v rámci své druhé akce a odletět charterovým letem. Posune tak svoji figurku do Chennai, kde stojí výzkumná stanice, a potká se tam s Jane.

Akce 3: Jakmile stojí obě figurky v Chennai, mohou Brian a Jane realizovat další část svého plánu. Brian využije svojí třetí akce na sdílení znalostí a obdrží od Jane kartu, o které mu již předtím řekla, že ji má v ruce.

Akce 4: Nyní může Brian svůj plán dokončit, ve výzkumné stanici v Chennai vynalezne lék na černou nemoc. Hráč by normálně potřeboval pět karet jedné barvy, ale Brian je vědec, a tak mu stačí jen čtyři. Odhodí tak čtyři černé karty a v rámci čtvrté akce vynalezne lék. Černý žeton léku je umístěn lahvičkou nahoru na odpovídající místo v části hrací desky vyhrazené pro vynalezené léky.

Přibrání dvou karet: Poté, co odehrál své čtyři akce, se Brian přesune do další fáze a vezme si dvě karty z lízacího balíčku hracích karet. Žádná z karet není epidemie, takže si je Brian obě vezme do ruky a zahraje další fázi – Infektora. Pro fázi Infektora viz výše v pravidlech.

Ze studnice vědění čerpal: Tomáš Zahálka

Víte, že když zakoupíte Pandemic stolní hra na Dudlu.cz, tak tím podporujete Nadační fond Radost dětem, kam každoročně darujeme 20 % z celkového zisku? Padne-li vám do oka nějaká hračka nebo dětské zboží, můžete jedním nákupem udělat hned dvojitou radost. A pokud jste si u nás Pandemic společenská hra nevybrali, tak se nic neděje a budeme moc rádi, když nám nemocné děti pomůžete podpořit přímo přes transparentní účet nadačního fondu, který podporuje i hokejista Tomáš Plekanec a tenistka Lucie Šafářová. Každá korunka se počítá a i malý krok pro vás, může být velkým krokem pro někoho jiného.

Už máte vybráno a chcete ušetřit? Využijte dopravu zdarma od 2 000 Kč, získejte dárek k nákupu od 1 000 Kč a nebo si přečtěte pár našich dalších tipů jak ušetřit peníze