UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Jak zapálit svíčky na adventním věnci?

Adventní čas je přímo za dveřmi a s ním se pojí celá řada různých zvyků. Jedním z nich je zapalování svíček na adventním věnci. Věděli jste ale, že má tento zvyk určitá pravidla? A kde se vlastně vzala tradice adventního věnce coby symbolu adventu? Jak už to tak s tradicemi bývá, i tato má za sebou dlouhou historii, která ji postupně formovala až do současné podoby.

jak-zapalit-svicky-na-adventni-venci

Jak zapálit svíčky na adventním věnci? (Zdroj fotky: Freepik.com)

Po stopách adventu

Adventem nazýváme časové období, které bezprostředně předchází Štědrému dni a vánočním svátkům. Slovo advent pochází z latiny a v překladu znamená příchod. Doba adventu je tedy obdobím očekávání narození Ježíše Krista a jeho příchodu na konci věků. Počátky adventu coby období příprav na oslavu narození Krista sahají až do 5. století našeho letopočtu. V 11. století se pak ustálil na dobu čtyř týdnů, kterou známe i dnes.

Období adventu bylo zároveň obdobím přísného půstu, zbožnosti a odříkání. Lidé se postili nejen jídlem, ale i duševně - nekonaly se svatby ani zábavy a lidé se měli dodržovat zbožný klid. Během adventu se konaly v kostelích tzv. rorátní mše, které byly slouženy velmi brzy ráno, za rosy (rorate je latinský název pro rosu).

Advent čítá čtyři adventní neděle, které mají své tradiční lidové názvy – železná, bronzová, stříbrná a zlatá. Za každou adventní neděli se postupně zapálí jedna svíčka na adventním věnci, až nakonec hoří všechny čtyři. Věděli jste ale, že dříve se na věnec umisťovala také svíčka pátá? Říkalo se jí svíčka Kristova a zapalovala se až na Štědrý den.

Kde se vzal adventní věnec

Neví se přesně, kdy vznikla tradice zdobení adventního věnce. K nám se dostala až v první polovině 19. století. Za zvykem zapalování adventních svící ale pravděpodobně stojí německý teolog Johann Heinrich Wichern z Hamburku, který spravoval městský sirotčinec a v roce 1839 na počátku adventu umístil k jeho dveřím věnec vyřezaný ze dřeva a na něm každý den až do Vánoc zapálil jednu svíčku. Pod věnec umístil pokladnu na milodary pro osiřelé děti.

Postupem času tato tradice zlidověla a přetrvala až do dnešních dnů, kdy už však zapalujeme pouze čtyři svíčky – za každou adventní neděli jednu. První věnce nebyly takové, jaké známe dnes, vyráběly se nejčastěji ze dřeva a barvily na zeleno. Později se začalo používat i čerstvé chvojí. Věnce se nejprve zavěšovaly na stuhách ke stropu, dnes se kladou na sváteční stůl.

vanocni-dekorace

Svíčky na adventním věnci

Většina z nás si zdobí adventní věnec svíčkami různý barev, někdy i volíme pro každé Vánoce jiné barevné ladění, ať už podle vlastního vkusu nebo vybíráme podle toho, jaká barva je pro letošní advent a Vánoce zrovna v módě.

Pokud byste se ale chtěli držet původní tradice, volte svíčky fialové. Fialová je totiž barvou adventu a je barvou ztišení, pokání a čekání, proto by svíčky na adventním věnci měly být nejlépe fialové a jedna z nich, konkrétně ta třetí, může být růžová, a to proto, že růžovou barvu mají roucha, která si oblékají kněží na mši při třetí adventní neděli. Růžová symbolizuje radost, v tomto případě radost z blížícího se konce půstu a narození Ježíše. Pokud chcete být ještě dobovější, přidejte doprostřed věnce ještě pátou svíčku. Ta by měla být bílá a zapaluje se až na Štědrý den.

Jak zapálit svíčky na adventním věnci

Oproti běžným zvyklostem se svíčky na adventním věnci zapalují proti směru hodinových ručiček. Stejně jako každá adventní neděle, mají i jednotlivé adventní svíčky své jméno a symboliku. První svíčka, která se zapaluje na první adventní neděli, se nazývá svíce proroků – je památkou na proroky, kteří předpovídali narození spasitele.

O druhé adventní neděli se zapaluje svíčka zvaná betlémská, která představuje betlémské jesličky. Svíčka zapalovaná třetí adventní neděli se jmenuje pastýřská a je to ona jediná růžová svíčka. Symbolizuje radost z blížícího se konce půstu. Poslední svíčka zapalovaná o čtvrté adventní neděli se nazývá andělská a představuje klid, pokoj a mír. Na Štědrý den se pak může zapálit ještě svíčka bílá, tzv. Kristova, která symbolizuje Kristovo narození.

Pro Dudlu napsala: Andrea Bělohradská | Edit: Andrea B.

Vyberte si vánoční dekorace:

Pokračujte v čtení blogu: