UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co je komunální odpad?

Třídění odpadu se neustále vyvíjí a mění. Nutno ale podotknout, že Češi se naučili ve velkém odpad třídit, a tak Česká republika dokonce patří v tomto ohledu mezi elitu. Nejedná se ovšem o trend třídění běžného odpadu jako je papír, sklo a plasty. Ve velkém se také třídí kov, tetra-packy, baterie a další. V souvislosti s tříděním odpadu je zažitý i název komunální odpad. Co to vlastně takový komunální odpad je?

co-je-komunalni-odpad

(Zdroj fotky: Freepik.com)

Komunální odpad je známý také pod názvem směsný odpad. Komunální odpad ovšem směsný není. Je to tak, že směsný odpad je součástí komunálního odpadu. Aktuálně je v příslušných zákonech definován směsný komunální odpad jako veškerý odpad, který vzniká na území obce, a to konkrétně při činnostech provozovaných fyzickými osobami. Za komunální odpad se tak dá považovat veškerý odpad domácností a další podobný odpad vyjma odpadu z výroby, ze zemědělství a lesnictví.

Komunální odpad je dále také definován jako odpad, který si jako jeho části nebo celek zachovává svůj tvar a objem, a to za běžných atmosférických podmínek. Je to také domovní odpad. Jedná se v podstatě o zdroj druhotných surovin, které nedokážeme dále efektivně využít.

Komunální odpad se dále člení na pevný neboli tuhý, který si zachovává svůj tvar a objem. Dal by se tak definovat běžný odpad domácností a jejich provozu. Dále je to komunální odpad živnostenský, který vzniká při činnostech různých nevýrobních činností právnických či fyzických osob.

Mezi využitelné složky komunálních odpadů patří takové, které se dají třídit. Jedná se o druhotné suroviny. Patří sem sklo, plasty, papír, textil, železné a neželezné kovy a biologický odpad. Zbytkovým komunálním odpadem je pak takový, který není možné zařadit do žádné z kategorií. Pod tímto pojmem si můžeme představit např. cigaretové vajgly. Jen pro zajímavost v roce 2018 bylo v České republice vyprodukováno téměř 4 miliony tun komunálního odpadu.

Pro Dudlu napsala: Petra Velíková

Vyberte si vybavení na úklid:

Pokračujte v čtení blogu: