UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Co je senilita?

Už jste se nejspíš setkali s tím, že se o někom říká, že je senilní. Co vlastně tento výraz znamená a co je senilita? Senilita je definována jako projev stáří člověka. A čím se taková stařecká senilita vyznačuje? Takový člověk má většinou šedivé vlasy, kterých je méně, pokožku pokrývají pigmentové skvrny a vrásky. Znatelný je senilního člověka také úbytek svalové hmoty. Ani mysl už není v takové kondici, jako bývala.

co-je-senilita

(Zdroj fotky: Freepik.com)

Stáří jako takové se pak rozděluje na rané stáří, vlastní a dlouhověkost. Za období raného stáří se považuje věk v rozmezí 60-74 let, vlastní stáří pak 75-89 let a dlouhověkostí se označuje věk nad 90 let.

Období raného stáří je charakterizováno jako jakási přestavba organismu, která byla už dříve u žen započata menopauzou a u mužů andropauzou. Pro toto období jsou typické projevy stárnutí jako stárnutí kůže, zhoršení zraku, přibývání na váze apod. Probíhají také nejrůznější imunologické, hormonální a funkční změny. Při stárnutí dochází také k poklesu jak tělesných, tak i duševních sil. Mění se vnímání takového člověka, rozumové a citové schopnosti i osobnost celkově. Patrná je i citová labilita a menší odolnost vůči zátěži.

Období vlastního stáří pak přináší časté zdravotní potíže jako jsou poruchy paměti a soustředění, zvýšení výskytu onemocnění mozku, častější výskyt chronických onemocnění močových cest nebo také zápalu plic a dalších infekcí.

antistresove-hracky

Jak se taková senilita projevuje?

Typické jsou stařecké projevy nebo stařecké chyby. Ale i proti tomu se dá velmi účinně bojovat. Nejrůznější projevy senility také mohou být zapříčiněny některou ze stařeckých demencí. Proto bychom neměli ani ty nenápadné projevy přehlížet a zavčasu začít problém řešit. Mezi takové nejčastější problémy se řadí neklidné nebo agresivní chování. Specifickými příznaky pak mohou být halucinace a bludy.

Pro Dudlu napsala: Petra Velíková

Vyberte si antistresáky:

Pokračujte v čtení blogu: