UPOZORNĚNÍ: Z důvod, že prodejce zboží Gadgets House s.r.o. přestal fungovat a reagovat na objednávky, tak jsem dočasně mimo provoz. Budeme hledat vhodnou náhradu a pokusíme se brzy vrátit do hry.

Jak vypočítat průřez vodiče?

Víte, jak vypočítat průřez vodiče? A co je to vlastně vodič? V tomto článku se dozvíte vše potřebné.

jak-vypocitat-prurez-vodice

Jak vypočítat průřez vodiče?

Co je vodič?

Elektrický vodič je látka nebo materiál, který umožňuje pohyb elektrického náboje nebo elektrických částic. Vodiče jsou schopné vést elektrický proud, což znamená, že umožňují volný pohyb elektronů nebo jiných nabitých částic při aplikaci elektrického napětí.

Většina kovů, jako je měď, hliník nebo stříbro, jsou dobrými vodiči elektrického proudu. To je způsobeno jejich atomovou strukturou, která umožňuje volný pohyb elektronů mezi atomy. Elektrony v těchto vodičích jsou slabě vázány na jádra atomů a mohou se snadno pohybovat po celé látce.

Izolátory

Existují však také látky nazývané izolátory, které mají velmi nízkou schopnost vést elektrický proud. Příklady izolátorů zahrnují sklo, dřevo nebo plast. V těchto látkách jsou elektrony pevně vázány na atomy a nemají tak schopnost volně se pohybovat.

Polovodiče

Mezi vodiče a izolátory existuje ještě další kategorie známá jako polovodiče. Polovodiče jsou materiály, které mají schopnost vést elektrický proud v závislosti na různých faktorech, jako je teplota, světlo nebo přítomnost příměsí. Příkladem polovodičů je křemík, který se často používá v elektronice pro výrobu tranzistorů a integrovaných obvodů.

Využití vodiče

  1. K přenosu střídavého proudu (AC) po elektrických a přenosových vedeních - ty se obvykle vyrábějí z mědi, protože má vynikající elektrické vlastnosti při vysokých frekvencích a je snadno dostupná.

  2. K propojení elektrických součástek v elektronických zařízeních, jako jsou televizory, rádia atd. - tyto vodiče se většinou skládají z mědi, ale pro specifické aplikace se používají i jiné kovy, například hliník, díky svému vynikajícímu tepelným vlastnostem.

Jak vypočítat průřez vodiče

Plocha průřezu vodiče je plocha obdélníku, který má jednu stranu podél délky vodiče a jednu stranu podél jeho šířky. Pokud se jedná o obdélníkové vodiče, pak je to plocha, kterou je třeba použít pro výpočet odporu. Pokud se jedná o kruhové vodiče, je třeba pro výpočet odporu použít jiný vzorec.

 Průřez vodiče vypočítáte zcela jednoduše tak, že násobíte Pí krát poloměr na druhou. Vzoreček k výpočtu tedy vypadá následovně:  3,14 x r2.

Rada na závěr: V případě jakýchkoli nejasností se neváhejte obrátit na odborníka v oboru elektroinstalace.

potreby-pro-kutily

Pro Dudlu napsala: Marcela Kalousová | Edit: Andrea B.

Vyberte si potřeby pro kutily:

Pokračujte v čtení blogu: